แนวทางของ สพฐ.ในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ สพท.

    วันนี้(10 ส.ค.)ผมได้ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของ สพท.ทั่วประเทศ ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนนี้
      ตอนเช้า
ท่านเลขาธิการ สพฐ.(คุณหญิงกษมา) ได้ให้แนวนโยบายการไปติดตามการดำเนินงานของ สพท.ครั้งนี้ว่าน่าจะดูใน 3 ประเด็นคือ
     1.ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยเฉพาะ 6 กลยุทธ์
    2.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่นการทำงานตามแผน การทำงานตามเป้าหมาย การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นต้น
    3.การทำงานเป็นทีม(ในเชิงบริหาร)ของสพท. ว่ามีการทำงานเป็นทีมมากน้อยแค่ไหน
     เนื่องจากยังไม่สิ้นปีงบประมาณ การติดตามครั้งนี้อาจเห็นเพียง
A1 และ A2 เห็นเพียงการสร้างความตระหนัก และความพยายามเท่านั้น ผลอาจยังไม่เห็นชัดเจน แต่จะเห็นแนวโน้มถึงผลสัมฤทธิ์ที่จะตามมาในสิ้นปี ที่เกิดจากความตระหนักและความพยายามของ สพท. ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลถึงความเข้มแข็งของ สพท.ที่ยั่งยืนต่อไป
         มีเรื่องหนึ่งที่คุณหญิงฯเล่าให้ฟังถึง
ตัวอย่างของการประเมินมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ท่านไปดูงานมาจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่สามารถนำมาเทียบเคียงเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินครั้งนี้ได้ ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ คือ
      1.POLICY AGREEMENT ที่เน้นการประเมินเป้าหมายตามนโยบาย เช่น จำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละระดับ นโยบายรับนักเรียนของสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักการของความทั่วถึง เข้าถึง ความเป็นธรรมหรือไม่ คุณภาพของนักเรียนเป็นอย่างไร เป็นต้น
     2.PERFORMANCE AGREEMENT เป็นการประเมินตามแผนพัฒนาของโรงเรียนที่สอดคล้องกับนโยบาย และเน้นคุณภาพการเรียนการสอน การให้บริการสังคมและกระบวนการบริหารจัดการ
     3.QUALITY ASSURANCE FRAMEWORK เป็นกระบวนการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
       ผมเห็นว่าการประเมิน 3 องค์ประกอบนี้ น่าจะเป็นทิศทางในการกำกับติดตามการบริหารงานเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำมาฝากกันครับ…

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารเชิงกลยุทธ์#การกำกับติดตาม#การบริหารงานเชิงนโยบาย

หมายเลขบันทึก: 118729, เขียน: 10 Aug 2007 @ 19:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะ...
ขอบคุณมาก...ที่มีเรื่องใหม่ๆ มาเล่าสู่กันฟัง.......
การไปครั้งนี้มีเครื่องมืออะไรไปติดตามบ้างค่ะ...