รายงานผลการทำKM Workshop ของกองกิจการนักศึกษามรภ.ลำปาง

เริ่มที่ปัญหา
วันก่อนเล่าสู่ฟังว่าไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดูจากแนวคิดโครงการ ผู้บริหารต้องการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองกิจการโดยใช้KMเป็นเครื่องมือ  พอเริ่มจุดStart จากการเรียนรู้การจัดการความรู้เบื้องต้นจากกรณีศึกษาที่ดีและฟังบรรยายสรุปย่อจากสไลด์ จะเริ่มปฏิบัติการ  พอมาถึงขั้นจะเล่าเรื่องซึ่งส่วนใหญ่เราจะให้สะท้อนความสำเร็จจาการปฏิบัติแต่สถานการณ์ของมรภ.ลำปาง ต้องขึ้นงานหรือเดินเรื่องจากประเด็นปัญหาในฐานะพี่เลี้ยงคุณอำนวยเลยต้องถอยกลับไปใช้เครื่องมืออริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าเพื่อหาความจริง  แล้วเริ่มจากเป้าที่ต้องการบรรลุ หลังการประชุมก็เกิดแผนการจัดการความรู้ตามแก่นความรู้หรือปัจจัยความสำเร็จที่ชัดเจน และที่สำคัญผู้ร่วมประชุมได้แนวคิดและเครื่องมือKMในการพัฒนาตนเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์กรด้วยตนเอง  ตัวแทนแต่ละกลุ่มได้สะท้อนถึงกระบวนการที่กระตุ้นการคิดการเรียนรู้กันเป็นทีม ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ร่วมคิดอย่างเป็นระบบ กรอบความคิดถูกปรับเปลี่ยนและแต่ละคนเกิดการเรียนรู้แท้ด้วยตัวเองซึ่งสอดคล้องกับวินัย5ประการของSengeโดยไม่เจตนา เลยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกระบวนการKM

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณอำนวยแบบว่า

คำสำคัญ (Tags)#ทางเดินkm

หมายเลขบันทึก: 118697, เขียน: 10 Aug 2007 @ 17:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สวัสดีครับอาจารย์ วันนี้ขอร่วมแชร์ วินัย 5 ประการของเซ็งกี้ (Senge)มีดังนี้ครับ

1.มีวิสัยทัศน์ร่วม(Shareed Vision) หมายถึงการที่องค์กรมีการกำหนด "ภาพแห่งอนาคต" ไว้ร่วมกัน ทำให้คนในองค์กรเดินไปด้วยกันโดยไม่ "หลงทิศ"

2.มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม( Team Learning)

3. มีผู้ที่มีใจใฝ่เรียนรู้(Personal  Mastery)

4. มีผู้ที่รู้จักพัฒนากรอบความคิด(Mental Model)

5. มีผู้ที่คิดได้อย่างครอบคลุมเชื่อมโยงเป็นระบบ(Systems Thinking)