การจัดกิจกรรมเรียนการสอนผ่านระบบ E-learning ในสถานศึกษา

จากระบบการเรียนการสอนที่ผ่านมาของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ พบว่าการเรียนการสอน มีการใช้กระดาษในการทำแบบฝึกปฏิบัติ หรือใบความรู้เป็นจำนวนมากเป็นผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติหมดไปโดยไร้คุณค่า  และนักเรียนบางส่วนไม่เห็นความสำคัญของเอกสารที่จัดทำเพื่อใช้ในการเรียนการสอนมากเท่าที่ควร ผู้สอนจึงได้เข้ารับการอบรมเรื่องการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย    E-learning จึงมองเห็นประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเครือข่ายนี้และได้นำมาใช้ในการเรียนการสอนกับครู,นักเรียนและสอดคล้องกับระบบเครือข่ายของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ที่มีความสมบูรณ์ และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนสามารถให้ครู,นักเรียนได้ใช้ระบบ E-learning ในการร่วมทำกิจกรรมที่ครูได้จัดขึ้น และครูมีความสามารถในการสร้างรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง  อีกทั้งครู,นักเรียนได้ใช้ระบบเครือข่าย E-learning อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการประเมินในด้าน ICT อีกด้วยและผู้สอนได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องตารางทำงาน เรื่องการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชั่น SUM ,MIN,MAX,AVG มีผลทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผ่านระบบเครือข่าย E-learning เป็นจำนวนมาก  เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทำให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ และสามารถปฏิบัติงานได้จริงและเกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน  หลังจากที่ผู้สอนได้นำระบบเครือข่าย E-learning มาใช้อย่างต่อเนื่องพบว่าครู,นักเรียนมีความชำนาญและใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#cps

หมายเลขบันทึก: 118629, เขียน: 10 Aug 2007 @ 12:17 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)