กระแส AAR มาแรง

ผมดูแล้วเป็น ไอเดียที่ดีครับ เพราะว่าตอนนี้ใครจะไปประชุม อบรม สัมมนา ที่ไหน ต้องกลับมาทำ AAR ส่งท่านคณบดี

  หลังจากกลับมาจาก UKM 5 ที่มหาสารคาม เมื่อวานผมได้ไปบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัดตั้งชุมชนสำนักงานเลขานุการ ที่หน่วยประกันคุณภาพ มน. วันนี้ตั้งแต่ตอนเช้าก็เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพของคณะครึ่งวัน มีเวลาสะสางงานบนโต๊ะตอนบ่าย รีบเคลียร์แฟ้มเสนอท่านคณบดี ท่านมีประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยตอนบ่าย เลิกประมาณ 4 โมงเย็น ช่วงตอนบ่ายมีเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์นำของมาสวัสดีปีใหม่ให้ที่คณะ มีบุคลากรในสำนักงานที่ไปเข้าร่วมประชุม อบรม สรุปเรื่องเสนอให้ท่านคณบดี ช่วงตอนเย็นหลังเลิกงานท่านให้ผมปรับแบบสรุปรายงานการประชุม อบรม สัมมนาใหม่ ในรูปแบบ AAR ในห้วข้อดังนี้ครับ

  • ชื่อหลักสูตรการประชุม อบรม สัมมนา (ของเดิม)
  • ระยะเวลา (ของเดิม)
  • สถานที่ดำเนินการประชุม อบรม สัมมนา (ของเดิม)
  • งบประมาณที่ใช้จริง (ของเดิม)
  • เป้าหมายของการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ในครั้งนี้มีอะไรบ้าง
  • สิ่งที่ได้เกิดคาด จากการประชุม อบรม สัมมนา ในครั้งนี้
  • สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาด จากการประชุม อบรม สัมมนา ในครั้งนี้
  • หลังจากการประชุม อบรม สัมมนา จะกลับมาทำอะไร

    ผมดูแล้วเป็น ไอเดียที่ดีครับ เพราะว่าตอนนี้ใครจะไปประชุม อบรม สัมมนา ที่ไหน ต้องกลับมาทำ AAR ส่งท่านคณบดี

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ความจริง ถ้าทำ BAR : Before action review ด้วย น่าจะดียิ่งนะค่ะ

เช่น ก่อนที่จะขอไปร่วมอบรม สัมมนา หรือดูงาน อะไรก็ตาม ต้องเขียนบอกก่อนว่า

  1. เป้าหมายที่จะไปร่วมอบรม สัมมนา หรือดูงาน คืออะไร?
  2. ถ้าได้ผลดังคาดแล้วจะกลับมาทำอะไร?

ขอมากไปไหมค่ะ?