คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.น กับการพัฒนาคุณภาพ (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมงานคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ข กับ ความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.น กับการพัฒนาคุณภาพ (๑)

 ผมได้รับโทรศัพท์จาก รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ (ดร.ทพ.ไพโรจน์) มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ไปช่วย พัฒนาคุณภาพ คณะ และ โรงพยาบาลทันตกรรม

 ประสบการณ์ที่ผมมีความประทับใจกับ สถาบันนี้ คือ ความมุ่งมั่นในการ "พัฒนาอย่างต่อเนื่อง" ไม่ว่าจะเป็น Management by Assesment (MBA) ของท่านอธิการบดี รศ.ดร.มณฑล หรือ ท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.วิบูลย์ เจ้าพ่อบูรณาการ

 ผมได้ตอบ ตกลง และ ขอให้ทีมงาน ส่งข้อมูล (Click) บางประการให้เพื่อทราบสถานการณ์ และ ผมจะ "เล่า ประสบการณ์ ที่มามีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ กับ ท่านคณบดี ผศ.ดร.ทพญ.วิสาขะ ต่อไปครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

ผู้ประสานงานโครงการHA
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เรียน  ท่านอาจารย์จิตเจริญ

  การจัดอบรมสัมมนามาตรฐานโรงพยาบาล ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มน.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2549 นี้ ไม่ทราบว่าอาจารย์จะมีเอกสารประกอบการประชุมที่จะให้เตรียมในครั้งนี้หรือไม่คะ

                                 ขอแสดงความนับถือ

                             ผู้ประสานงานโครงการ HA

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้ประสานงาน

 ๑.เอกสารจะส่งมาให้ทาง Email กรุณาติต่อไปที่ [email protected]

 ๒.ห้องที่ใช้ในการจัด WS ขอเป็นห้องพื้นราบที่สามารถทำงานเป็นกลุ่มโดยเคลื่อนย้ายได้สะดวก กลุ่มละ ๑๐ท่าน

 ๓.หากเป็นไปได้กรุณาส่ง Incident ที่เกิดจริงขึ้นของแต่ละหน่วยงานในช่วง ๕ ปีย้อนหลัง ไปทาง email ด้วย

JJ