การดูแลผู้สูงอายุ (Aged care)

หลักการสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการดูแลผู้สูงอายุ

                ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ(Australia’s Aged Care System)แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

  1. Services to support people living in the community มีบริการที่สนับสนุนการดำรงชีวิตในชุมชนของผู้คนโดย

·   การจัดการดูแลที่บ้านและชุมชน(Home & Community Care : HACC) ที่ดูแลโดยการพยาบาล ทีมสุขภาพอื่นๆ อาหาร การดูแลส่วนบุคคล การช่วยเหลือพื้นบ้าน การปรับปรุงที่อยู่อาศัย การขนส่ง การให้คำปรึกษาและข้อมูลข่าวสาร

·   ชุดบริการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน(Community Aged Care Packages:CACP) สำหรับการดูแลที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจะประเมินโดยทีมดูแลผู้สูงอายุ(Aged Care Assessment Teams)

·   บริการผู้สูงอายุเพิ่มเติมที่บ้าน(Extened Aged Care at Home :EACH) เป็นการดูแลระดับสูงมากกว่าชุดบริการในข้อสอง ที่เกือบจะเป็น Nursing Home

·   ศูนย์บริการรักษาภาคกลางวัน(Day therapy centres)

·   ศูนย์บริการสถานที่พักผ่อนตลอดทั้งวันและคืน(Day & Overnight respite centres)

2.      Residential Aged care services เป็นบริการที่จัดเป็นบ้านพักหรือที่อยู่อาศัยให้อยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานที่จัดไว้ ซึ่งสนับสนุนเงินโดยรัฐบาลกลางที่ให้จัดบริการสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้เองทั้งเรื่องขาดคนดูแล ความเจ็บป่วยหรือมีความพิการ แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ

·        ระดับสูง(high care) มีการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง อาหาร ซักเสื้อผ้า การทำความสะอาดและการดูแลส่วนบุคคล เป็นกลุ่มที่ต้องดูแลทางการพยาบาลใกล้ชิดหรือช่วยตัวเองพอได้บ้าง ไม่ถึงกับเป็นผู้ป่วยอย่างเต็มที่ เรียกว่า Nursing home

·        ระดับต่ำ(low care) ช่วยดูแลเรื่องอาหารการกิน ซักรีดเสื้อผ้า การดูแลส่วนบุคคลแต่ไม่มีการพยาบาล เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดี ต้องการการดูแลทางการพยาบาลไม่มาก เรียกว่า Hostel มีการจัดบริการโดยทีมผู้ดูแล(Carer)

หลักการสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการจัดบริการผู้สูงอายุ (Principles Underpinning Service Provision)

  1. Aged friendly environment มีการออกแบบบ้านอย่างเหมาะสม การขนส่งสาธารณะ การเข้าถึงอาคารสถานที่ต่างๆ ความรู้สึกที่เข้าได้กับสิ่งแวดล้อม ทัศนคติของผู้ดูแลและชุมชน
  2. Aged-in-place สามารถทำให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของตนเองได้มากกว่าการมาอยู่ในสถานที่ดูแล  สามารถจัดบริการ สามารถจัดให้อยู่ในสถานที่เดิมได้เลยหากต้องการบริการที่มากขึ้น

หลักการสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการดูแลผู้สูงอายุ ( Principles Underpinning Care Provision )

  1. Quality in Life ให้มีความรู้สึกปลอดภัย สนุกสนาน มีความสัมพันธ์ที่ดี มีศักดิ์ศรี มีทางเลือก มีความสะดวกสบายทางร่างกาย มีกิจกรรมที่มีความหมาย เพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง มีความเป็นส่วนตัว มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
  2. Empowerment มีความรู้สึกว่าควบคุมตนเองได้ เป็นตัวของตัวเอง ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในสิ่งที่เขาได้รับ มีการให้ความยินยอมกับการรักษาหรือกิจกรรมที่จัดให้
  3. Social contact And connection มีกิจกรรมทางสังคมที่มีความหมาย มีส่วนร่วมกิจกรรมกับบุคคลอื่นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (16)

นายรุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
IP: xxx.183.233.12
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วได้รู้จักอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นครับ

ดีใจที่รพ.บ้านตาก มีน้องพยาบาลได้ APN ผู้สูงอายุแล้วครับคงช่วยคุณหมอได้มากเลยครับ

 

 

พิเชฐ
IP: xxx.147.19.72
เขียนเมื่อ 
ตอนนี้ผมตั้งงานการพยาบาลผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและขาดคนดูแล โดยมีน้อย(วราพร)เป็นผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้างาน มีพยาบาลวิชาชีพอีก 1 คน เป็นผู้ช่วยและมีผู้ช่วยเหลือคนไข้อีก 1 คน เพื่อให้เขาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาและได้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วย จะเป็นลักษณะของDay care แบบเช้ามา-เย็นกลับ ส่วนคนไข้ที่มาร่วมกิจกรรมที่โรงพยาบาลไม่ได้ จะทำในลักษณะของHome health care
วราพร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ได้เปิดให้บริการเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว และได้รับความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลเป็นอย่างดี นับว่าเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้ถึงปัญหาของผู้สุงอายุได้มากขึ้น ได้รู้ว่างานผู้สูงอายุมีอะไรที่ต้องทำให้ผู้สุงอายุอีกมากเลย พวกเราต้องรวมตัวกันไว้และ share กันค่ะ ตอนนี้น้องยังต้องการความรุ้ในอีกหลายด้านเพิ่มเติม เช่น ปัญหาทางเพศในผู้สุงอายุ และการหาแหล่งช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ตอนนี้ทำงานไม่ค่อยทัน เนื่องจากต้องการเก็บข้อมูลในระบบ spss ไว้ค่ะ และอยากทำงานคุณภาพในงานด้วย รวมทั้งทีมงานยังใหม่อยู่

พิเชฐ
IP: xxx.147.0.42
เขียนเมื่อ 
อยากให้น้อย เล่าความรู้สึกของผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมกิจกรรม หรือ ความรู้สึกเวลาที่เขาไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุด้วยกันครับ
ปิยะธิดา
IP: xxx.123.31.66
เขียนเมื่อ 
คุณยายอายุ 85 ปี แข็งแรง อยากได้สถานที่แบบhostel ไม่ทราบที่เชียงใหม่ มีไหมคะ แบบ ไปเช้าเย็นกลับก็ได้คะ อยู่กัน 2 คน ช่วนนี้ไม่ค่อยแข็งแรง อยากได้คนช่วยดูเรื่อง อาหาร 3 มื้อ คะ
เทพวายุ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

การสร้างอนิเมชั้นจะต้องมีความหลากหลายในการทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของคนในชาติ จึงมีความจำเป็นอย่าวยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ที่ได้รับการยอมรับให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเยาวชนนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุให้มากที่สุดที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม การที่จะสร้างคนที่มีความรู้ในด้านนี้จริงสักคนนั้นมันยากมากน้อยเพียงใด หลายคนทราบดีอยู่แล้ว สิ่งที่เราทุกคนจะต้องให้ความตระหนักก็คือ การให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุให้มากที่สุด สิ่งใดก็ตาม ที่เราสามารถทำให้แก่คนแก่ได้ก็ควรทำเสียแตเนิน ๆ เมือไม่มีความรู้ก็จะทำให้เรามีการจัดสรรค์

ระเบียบ
IP: xxx.174.191.235
เขียนเมื่อ 

คุณแม่ทีบ้านอายุ 71 ปี มีโรคเรื้อรังหอบหืดเป็นมานาน ขณะนี้มีอาการไอนาน 1 สัปดาห์ อยากได้คำแนะนำบรรเทาอาการไอเรื้อรัง นอกจากการใช้ยา

เขียนเมื่อ 

อาการไอ สามารถบรรเทาลงด้วยการจิบน้ำอุ่นครับ ซึ่งถือว่าเป็นยาแก้ไปที่ดีและปลอดภัยที่สุด ดูแลให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นเพียงพอ ถ้ามีเสมหะเยอะอาจต้องมีการทำกายภาพบำบัดช่วยในการเคาะปอด ซึ่งให้ญาติเรียนจากพยาบาลหรือนักกายภาพที่โรงพยาบาลได้ครับ

อีกอย่างคือหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นที่ทำให้ไอ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคนครับ เช่นควันบุหรี่ เป็นต้น

โรส
IP: xxx.172.109.99
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่จะดุเเลผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างไรบ้างค่ะ

พิมพา
IP: xxx.42.66.178
เขียนเมื่อ 

อยากทราบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนทั้งที่มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัวคะ

aorporpan
IP: xxx.157.168.191
เขียนเมื่อ 

การดูแลผู้สูงอายุเน้นที่ผู้ดูแลต้องมีความเอาใจ...ใส่ลงไปในการดูแลอย่างจริงใจ ดังที่กล่าวว่าดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

สพก. เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพผู้สูงอายุ เริ่ม 15 พ.ค.นี้
IP: xxx.8.176.192
เขียนเมื่อ 

สพก. เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพผู้สูงอายุ เริ่ม 15 พ.ค.นี้

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ โดยการเสริมสร้างสุขภาวะของคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงต้องลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคและสร้างภูมิคุ้มกัน

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้เพิ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ การออกกำลังกายจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและสมรรถภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งนันทนาการก็จะทำให้จิตใจแจ่มใส ผู้สูงอายุก็ควรที่จะมีความรู้หรือศึกษาให้เข้าใจถึงขบวนการของการออกกำลังกายด้วย เช่น การเตรียมตัวอย่างไรก่อนออกกำลังกาย การตรวจร่างกายก่อนออกกำลังกาย จะออกกำลังกายแบบไหนถึงจะดีเหมาะสมกับตัวเรา ขั้นตอนในการออกกำลังกายต่างๆ ทำอย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนอยู่ในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา

นอกจากนี้ หากเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายแล้วจะทำอย่างไร เป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องศึกษาให้เข้าใจ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยสูงอายุที่ควรดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ จึงได้เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ และให้การรักษาผู้ที่ประสบปัญหาหรือบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการบาดเจ็บทางการกีฬา และบุคลากรทางการแพทย์ คอยดูแล แนะนำ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บตามหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬา จนสามารถกลับมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้เหมือนเดิม นอกจากนี้ ยังมีบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เช่น ห้องเอ็กเซอร์ไซต์ ห้องเวทเทนนิ่ง ห้องแอโรบิก ห้องซาวน่า หรือห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกด้วย

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุใช้บริการในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพผู้สูงอายุ ได้ตลอดเวลา ตามตารางให้บริการพบแพทย์ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นล่างอาคารกีฬานิมิบุตร(ทางเข้า AB) สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกการกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ โทร.0-215-4646 ในวันและเวลาราชการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ประสานงาน :

คุณธนพร สุขมี (แหม่ม) โทร.0-2618-7780-4 ต่อ 105 / (086) 707-4263

คุณปัจฉิมา พรมวงษ์ (นิก) โทร.0-2618-7781-4 ต่อ 109 / (089) 720-9848

สพก. เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพผู้สูงอายุ เริ่ม 15 พ.ค.นี้
IP: xxx.8.176.192
เขียนเมื่อ 

สพก. เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพผู้สูงอายุ เริ่ม 15 พ.ค.นี้

นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ โดยการเสริมสร้างสุขภาวะของคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงต้องลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคและสร้างภูมิคุ้มกัน

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้เพิ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ การออกกำลังกายจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพและสมรรถภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งนันทนาการก็จะทำให้จิตใจแจ่มใส ผู้สูงอายุก็ควรที่จะมีความรู้หรือศึกษาให้เข้าใจถึงขบวนการของการออกกำลังกายด้วย เช่น การเตรียมตัวอย่างไรก่อนออกกำลังกาย การตรวจร่างกายก่อนออกกำลังกาย จะออกกำลังกายแบบไหนถึงจะดีเหมาะสมกับตัวเรา ขั้นตอนในการออกกำลังกายต่างๆ ทำอย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนอยู่ในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬา

นอกจากนี้ หากเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายแล้วจะทำอย่างไร เป็นสิ่งที่ทุกคนควรต้องศึกษาให้เข้าใจ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยสูงอายุที่ควรดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ จึงได้เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ และให้การรักษาผู้ที่ประสบปัญหาหรือบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการบาดเจ็บทางการกีฬา และบุคลากรทางการแพทย์ คอยดูแล แนะนำ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บตามหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬา จนสามารถกลับมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้เหมือนเดิม นอกจากนี้ ยังมีบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เช่น ห้องเอ็กเซอร์ไซต์ ห้องเวทเทนนิ่ง ห้องแอโรบิก ห้องซาวน่า หรือห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกด้วย

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุใช้บริการในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพผู้สูงอายุ ได้ตลอดเวลา ตามตารางให้บริการพบแพทย์ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยจะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นล่างอาคารกีฬานิมิบุตร(ทางเข้า AB) สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกการกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ โทร.0-215-4646 ในวันและเวลาราชการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ประสานงาน :

คุณธนพร สุขมี (แหม่ม) โทร.0-2618-7780-4 ต่อ 105 / (086) 707-4263

คุณปัจฉิมา พรมวงษ์ (นิก) โทร.0-2618-7781-4 ต่อ 109 / (089) 720-9848

วัชรินทร์ อังคณาสิริกุล
IP: xxx.27.195.131
เขียนเมื่อ 

อัตราค่าบริการ

ชาย/หญิง รวม 15,000.00 บาท ต่อท่านต่อเดือน

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

• ค่าห้องพัก ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

• ค่าบริการทำความสะอาดห้องพัก ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และเสื้อผ้า

• ค่าอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ

• ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

อัตราค่าบริการไม่รวม

ค่ายา แพมเพิส แผ่นรองซับ อุปกรณ์ทำแผล และอุปกรณ์อื่นๆที่คนไข้ต้องใช้เป็นเฉพาะรายบุคคล

กรณีผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย

คิดค่าบริการเพิ่ม 3,000.00 บาท ต่อท่านต่อเดือน

หน้าที่โดยสังเขป

1. อาบน้ำหรือเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างการผู้สูงอายุ

2. จัดยา จัดอาหาร ป้อนอาหาร

3. ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ (ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง

4. ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น รวมถึงพูดคุยสนทนา

5. ทำความสะอาดบริเวณ-ห้องนอน อุปกรณ์ของผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ และซักรีดเสื้อผ้า

6. และอื่นๆตามความเหมาะสม

ติดต่อโดยตรง :- [email protected]

คุณ ขวัญชีวิต ชัยคุณแสง 08-6319-7285

คุณวัชรินทร์ อังคณาสิริกุล 08-6311-5411

สราวุธ
IP: xxx.89.106.173
เขียนเมื่อ 

บ้านอิ่มอุ่น รับดูแลผู้ป่วย - ผู้สูงอายุ

...บ้านอิ่มอุ่น.... บ้านที่เข้าใจและดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ - ผู้ป่วย ดุจญาติมิตร

ในสังคมปัจจุบันเราได้พบปัญหาที่ถูกมองข้ามมานาน นั้นก็คือ......

ปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างผิดวิธี

ดังนั้น เราจึงควรหาแนวทางการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและถูกวิธี

....บ้านอิ่มอุ่น... ของเราได้ให้บริการ ดูแลผู้สูงอายุ - ผู้ป่วย ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ผู้ป่วยต่างๆ ที่ต้องการคนช่วยเหลือ และเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด แบบฝากประจำ ตลอด 24 ชั่วโมง

....บ้านอิ่มอุ่น... มีทีมงานที่มีความรู้ และ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ - ผู้ป่วย

...เจ้าหน้าที่ทุกคนมีใจรักในการบริการ ไม่เพียงแต่ดูแลทางด้านร่างกายเท่านั้น

แต่เรายังคำนึงถึงสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ - ผู้ป่วยอีกด้วย

พร้อมทั้งมีบริการ จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วย - ผู้สูงอายุ อีกด้วย

บริหารงานโดย กุหลาบ ทองอ่อน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่......

85,87 ซอยพระยาสุเรนทร์ 10 ถ. พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

เบอร์ 08-6530-3034 , 08-9490-8957 [email protected]

วัน
IP: xxx.87.7.187
เขียนเมื่อ 

ศูนย์จัดส่งพนักงาน//แม่บ้าน,,แม่ครัว..พี่เลี้ยงเด็กเล็ก/เด็กโต,,,ดูแลผู้สูอายุ//ดูแลผู้ป่วย//เฝ้าไข้โทร02-902-5522/080-591-6150/084-7145295

ทางศูนย์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้บริการรับใช้ท่าน โดยทางศุนย์จะจัดพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานและได้รับการฝึกฝนอบรมจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะทาง ทางศูนย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานที่ทางศูนย์ได้จัดส่งไปให้นั้นจะเป็นที่พึงพอใจจากท่าน

และหากพนักงานที่ทางศูนย์จัดส่งไปให้นั้นไม่เป็นที่พึงพอใจกับท่านทางศูนย์ยินดีรับคำติชมของท่านและดำเนินการแก้ไขให้โดยทันที โดยทางศูนย์จะจัดหาพนักงานคนใหม่ไปเปลี่ยนให้ท่านโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ทางศูนย์เรายินดีบริการจัดส่งถึงบ้าน ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

เรารับประกันคุณภาพมาตรฐานการบริการ

แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด : การดูแลบ้าน พนักงานที่ทำหน้าที่ต้องเป็นคนที่รู้จักใช้เทคนิคในการทำความสะอาดต้องเป็นคนเอาใจใส่ขยัน อดทน สะอาด และต้องรู้จักการจดจำการใช้เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านได้ดี การจัดการกับบรรยากาศภายในบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบ้าน การทำความสะอาด ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ต้องปราศจากกลิ่นรบกวน และบรรยากาศดีถ่ายเทสะดวก

หน้าที่โดยสังเขป - ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆไป

- ซักผ้า-รีดผ้า ฯลฯ

- ทำอาหาร-หุงข้าว-ล้างจาน ฯลฯ

- รดน้ำต้นไม้-ล้างรถ-เปิดปิดประตูเมื่อรถเข้าออก

- อื่นๆ ตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน

เงินเดือน 7,000-9,000 บาท

พี่เลี้ยงเด็ก การเลี้ยงเด็กทารก พยายามรักษาความสะอาด อาบน้ำทุกวัน และทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมเสื้อผ้า การสวมเสื้อผ้าไม่ควรคับหรือหลวมจนเกินไป ให้ทารกได้รับอากาศบริสุทธิ์ โดยการเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท

ตลอดจนตัวของพนักงาน พี่เลี้ยงเด็กเองต้องดูแลความสะอาดของตัวเองเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงจากเชื่อโรคต่างๆจากตัวของพนักงานเองต้องมีใจรักเด็ก ใจเย็น อดทนและต้องรู้จักการสังเกตจากพฤติกรรมของเด็กได้ว่าเด็กต้องการสื่อสารเกี่ยวกับอะไร

หน้าที่โดยสังเขป - อาบน้ำทำความสะอาดตัวเด็ก

- เปลี่ยนเสื้อผ้า ทำความสะอาดเสื้อผ้า

- (ล้างสารคัดหลั่งก่อนซัก)ตลอดจนบริเวณที่พักอาศัย

- ดูแลอาหาร-นม-อาหารเสริม (ตามอายุและอาการของเด็ก)

- ชงนม-ล้างขวดนม ต้ม/นึ่งขวดนม (เก็บนมแม่อย่างถูกวิธี)

- ทำความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวเนื่องกับเด็ก ฯลฯ

เงินเดือน 8,000-10000

การดูแลผู้สูงอายุ หรือ การดูแลผู้ป่วย เป็นงานที่ใช้ความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง เน้นในเรื่องของความปลอดภัย ระมัดระวังในทุกๆด้าน ดังนั้นพนักงานควรมีความรุ้ความเข้าใจเช่น ระวังในเรื่องของการหกล้ม การลื่น โอกาสกระดูกหัก หรือ เกิดปัญหาเส้นเลือดในสมองมีได้สูงมาก ต้องปลอดภัยไว้ก่อน

สภาพแวดล้อมภายในบ้าน อย่าวางของเกะกะ พื้นห้องน้ำที่มีขั้นสูงๆต่ำๆ การหลบหลีก หรือการตัดสินใจของท่านอาจไม่ดี หากผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวยิ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด การประคอง การพยุงเดิน ผู้ที่ดูแลควรมีความรู้เป็นอย่างดี

หน้าที่โดยสังเขป - ดูแลพยุงเข้าห้องน้ำ อาบน้ำหรือเช็ดตัว ทำกายภาพบำบัด ตามอาการ

- เปลี่ยนเสื้อผ้า ซัก

- ทำความสะอาดเสื้อผ้า

- ดูแลอาหาร-ยา-จ่ายยาตามวัน-เวลาที่ถูกต้อง

และ-หรือ ตามอาการโรคของผู้ป่วย

- ทำความสะอาดที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ป่วย

- ให้อาหารทางสายยาง-ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป-ดูดเสมหะ-ซักชั่น

สังเกตอาการวัดไข้ฯลฯ

เงินเดือน 8,000 - 1,2000/รับตุบตึก/บ้าน/อาคาร/โรงงาน/โกดัง/ติดต่อสอบถามเพีมเติมที่/หมู่บ้านไวท์เอ้าส์/ซอย.คลองหลวง.17/ต.คลองหนึ่ง.อ.หลองหลวง.จ.ปทุมธานี/โทร/080-714-5295/080-591-6150/02-902-5522