ความเห็น


วัชรินทร์ อังคณาสิริกุล

อัตราค่าบริการ

ชาย/หญิง รวม 15,000.00 บาท ต่อท่านต่อเดือน

ราคาดังกล่าวประกอบด้วย

• ค่าห้องพัก ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

• ค่าบริการทำความสะอาดห้องพัก ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และเสื้อผ้า

• ค่าอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ

• ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

อัตราค่าบริการไม่รวม

ค่ายา แพมเพิส แผ่นรองซับ อุปกรณ์ทำแผล และอุปกรณ์อื่นๆที่คนไข้ต้องใช้เป็นเฉพาะรายบุคคล

กรณีผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย

คิดค่าบริการเพิ่ม 3,000.00 บาท ต่อท่านต่อเดือน

หน้าที่โดยสังเขป

1. อาบน้ำหรือเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างการผู้สูงอายุ

2. จัดยา จัดอาหาร ป้อนอาหาร

3. ให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ (ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องให้อาหารทางสายยาง

4. ช่วยทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น รวมถึงพูดคุยสนทนา

5. ทำความสะอาดบริเวณ-ห้องนอน อุปกรณ์ของผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ และซักรีดเสื้อผ้า

6. และอื่นๆตามความเหมาะสม

ติดต่อโดยตรง :- Ruenkhaminchan@gmail.com

คุณ ขวัญชีวิต ชัยคุณแสง 08-6319-7285

คุณวัชรินทร์ อังคณาสิริกุล 08-6311-5411

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี