GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สารสนเทศ สพท.เลย เขต 2

สารสนเทศที่สมบูรณ์และตรงตามสภาพจริง

สพท.เลย เขต 2 ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ  ย้อนหลัง ตั้งแต่ ปี 2547-2550 เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและแนวโน้มของข้อมูล ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): กพรkmobecloei2
หมายเลขบันทึก: 118013
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

เป็นครูอัตราจ้างแทบตายถูกหลอกใช้งานจนหัวปั้นเดียวให้เนพนักงานราชการแต่ไม่เห็นได้สักทีชาติชั่ว

ดีมากค่ะ หากมีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถดูเรียกใช้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องของบุคลากร อันจะนำไปสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการ เพื่อพัฒนางาน เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลระดับ สพป.ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเดียวกัน ขอบคุณที่มีการดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ย้อนหลัง

เพราะในการบริหารงานหรือการปฏิบัติงานหน่วยงานต่าง ๆ ข้อมูลสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญ เพราะเป็นพื้นฐานสำหรับการบริหารการตัดสินใจกำหนดนโยบายและการวางแผน ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลสารสนเทศ จึงเปรียบเสมือนหัวใจของการบริหาร เป็นเครื่องมือที่ชี้นำทิศทางให้กับผู้บริหาร สะดวกต่อการประสานงาน และการให้บริการแก่ผู้สนใจ