การบริหารจัดการ

toom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบริหารจัดการ

          จากการยุบรวมของกระทรวงศึกษาธิการ จาก 14 กรม เป็น 5 แท่ง ทำให้ สพฐ.มี 175 เขตพื้นที่การศึกษา และข้าฯ นายธีรพล เวียงวลัย ตำแ หน่งศึกษาธิการอำเภอวังน้ำเขียว ได้ถูกยุบเป็น สพท.นม.3  มีที่ตั้งสำนักงานเขตที่ อ.ครบุรี ประกอบด้วย อ.ปักธงชัย,อ.วังน้ำเขียว,อ.ครบุรี,และ อ.เสิงสาง และได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ของเขตพื้นที่

          จากการสังเกตและทำงานร่วมกันในสภาพของความไม่พร้อมในด้านบุคลากรที่มีจำนวนน้อย ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มเพียง 5 คน และต่างวัฒนธรรมการทำงานในแต่ละกรมมา งานในกลุ่มงานมี 5 กลุ่ม และมีงานอื่นๆที่จะต้องรับผิดชอบด้วยคือ งาน ICT ของสำนักงาน ระบบเครือข่าย web การจัดทำคำรับรอง การจัดทำ e-office เนื่องจากมีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอ ในเบื้องต้นจึงมอบหมายงานให้ทุกคนเป็นหัวหน้ากลุ่มดูและกลุ่มงานในกลุ่มด้วยทั้งหมด และจะต้องเป็นทีมงานและช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆในกลุ่มนโยบายและแผนด้วยเมื่อต้องการความช่วยเหลือ ส่วนที่เหลือ ผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มดูแลด้วย

          การทำงานตามสภาพขาดแคลนดังกล่าวซึ่งจะต้องทำงานให้ได้ ให้ทัน สามารถส่งข้อมูลให้กับ สพฐ.ตามระยะเวลากำหนด จึงจำเป็นจะต้องคอยให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เรื่อยๆ โดยนำไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในฐานะผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มก็จะมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติงานข้อชี้แนะพร้อมกับข้อแนะนำต่างๆจากทุกคนในวงอาหารกลางวันนั้น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขงาน เป็นลักษณะนอกรูปแบบ ในลักษณะพี่น้องคุยกัน พยายามชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานนี้ว่า งานที่เราทำนี้เปรียบเสมือนเป็นการทำนา ของเราเอง เราจะต้องลงทุนทั้งเงิน กำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด เพื่อผลผลิตที่ดี นั่นคือ งานต่างๆได้รับการยอมรับ ส่งทันเวลาที่ สพฐ.ต้องการ มีความสุขในการทำงานโดยยังไม่ต้องคิดถึงผลที่ตัวเองจะได้รับมากนัก

          ผลจากการปฏิบัติดังกล่าวทำให้เราสามารถได้งานเท่ากับ สพท.ซึ่งมีเจ้าหน้าที่/บุคลากรมากกว่า นั่นเท่ากับว่างานได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นยังได้รับการยอมรับจากกลุ่มอื่นๆในการให้บริการ เพราะให้ถือว่าการบริการคืองานของเรา ที่จะให้บริการให้กับโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ทุกคนทุกฝ่าย และผอ.สพท.ยังให้ กลุ่มได้กำหนด MOTTO ประจำกลุ่ม ก็ได้ ประเมินร่วมกันว่า กลุ่มควรจะมี  MOTTO ว่า "โปร่งใส ทันสมัย มีใจบริการ ประสานนโยบาย " เป็นแนวปฏิบัติของกลุ่ม  สมาชิกในกลุ่มมีความรักความสามัคคีกัน ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนนักจัดการความรู้korat3

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารจัดการ

หมายเลขบันทึก: 118007, เขียน: 08 Aug 2007 @ 14:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)