โครงการเด็กดีศรีเซนต์ ๒

แขไข
เมื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่นที่สุดในห้องแล้ว ครูประจำชั้นจะคัดเลือกนักเรียนและเขียนข้อมูลดังนี้

  ก่อนที่จะประกาศผลนักเรียนตัวอย่าง โครงการเด็กดีศรีเซนต์ คณะกรรมการดำเนินการด้านเอกสารอย่างไรบ้าง

   เมื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่นที่สุดในห้องแล้ว ครูประจำชั้นจะคัดเลือกนักเรียนและเขียนข้อมูลดังนี้

   ซ.น.ป.ค.๕ ใบเสนอชื่อนักเรียนตัวอย่าง เป็นส่วนของครูประจำชั้น
                      - มีความเห็นของครูประจำชั้น
                      - หน้าที่ต่อห้อง
                      - หน้าที่ต่อโรงเรียน
                      - ความสามารถพิเศษ เด่น                          
   ซ.น.ป.ค.๖  ใบคัดเลือกนักเรียนตัวอย่าง เป็นส่วนของทีมชั้น
                      - รายชื่อนักเรียนแต่ละห้องจาก ป.ค.๕
                      - ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากครูงานปกครอง
                      - ความเห็นชอบจากหัวหน้าทีมชั้นและผู้ช่วยฯฝ่ายปกครอง
   ซ.น.ป.ค.๗ ข้อมูลนักเรียนตัวอย่าง เป็นส่วนของนักเรียนที่ได้รับเลือก
                      - กรอกชื่อ สกุล ชั้นเรียน
                      - ชื่อครูประจำชั้น
                      - วันเดือนปีเกิด
                      - ชื่อบิดา มารดา
                      - อนาคตที่คาดหวัง
  ซ.น.ป.ค.๘ จดหมายถึงผู้ปกครองแจ้งผลคัดเลือกนักเรียนตัวอย่าง
   และสุดท้าย การพิมพ์เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก จากนั้นก็เป็นการประกาศเกียรติคุณเพื่อความภาคภูมิใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานปกครองนักเรียน

คำสำคัญ (Tags)#edkm#เด็กดีศรีเซนต์

หมายเลขบันทึก: 117810, เขียน: 07 Aug 2007 @ 22:08 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 11:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)