การมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ที่ผ่านมาผมได้ดูรายการทีวีของช่อง  11 รายการเวทีชุมชน ซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องของจังหวัดอำนาจเจริญเรื่องของคนอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการนำเสนอถึงการมีส่วนร่วมของชุมโดยการยกตัวอย่างของการอนุรักษ์แหล่งน้ำของชุมชนอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อใช้ในชุมชนของอำเภอหัวตะพาน เพื่อให้ป่าฟื้นฟูสภาพกลับมาและทำให้เกิดรายได้ และอาชีพกลับมาสู่ชุมชน และยังสามารถดึงเอากลุ่มที่ไปใช้แรงงานต่างถิ่นกลับเข้ามาหากินในแหล่งที่อยู่อาศัยมากขึ้น และทำให้สภาพความเป็นอยู่ที่อบอุ่นกลับคืนมา เป็นการฟื้นฟูอาชีพคืนสู่ชุมชน เช่น เกิดกลุ่มจักสาน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยการรวมตัวกันทำกิจกรรมโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ชุมชนอนุรักษ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีเป้าหมายของการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นการมีรายได้และอาชีพที่ตามมาถึงลูกหลานหรือเพื่อให้ลูกหลานเป็นผู้สืบทอด การพัฒนาแบบองค์รวมโดยเน้นการอยู่ดีมีสุขของชุมชน โดยหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องร่วมมือในการทำให้คนในท้องถิ่นลุกขึ้นมาจัดระบบภายในชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเสียก่อน และค่อยกระจายออกสู่ชุมชนภายนอก ต้องเริ่มต้นที่ชุมชนโดยใช้กิจกรรมร่วมกัน เช่น  การทำอาหารร่วมกันทำให้เห็นสภาพของชุมชน และการไปทำงานอยู่ต่างถิ่นน้อยลง ขบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น

1. การรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

2. ทุนของชุมชนเกิดโดยชุมชน

3.การสามัคคีของสังคมซึ่งหาได้ยากและทำไห้มีการพัฒนา และมีการพึ่งตนเองมากขึ้น

ครับจากการดูรายการก็มาเล่าให้ท่านฟังเพราะการนำองค์ความรู้ของการมีส่วนร่วร่วมเข้ามาผนึกกับการอยู่ดีมีสุขของหน่วยงานภาครัฐและปรับนำเอาไปใช้ในแต่ละท้องถิ่นของตนเองตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและพื้นที่ของแต่ละจังหวัดได้....................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อินทรีย์

คำสำคัญ (Tags)#การมีส่วนร่วม

หมายเลขบันทึก: 117801, เขียน: 07 Aug 2007 @ 21:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)