10 สิงหาคม

sodiam
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประวัติความเป็นมาของกำนันผู้ใหญ่บ้าน      กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่มีประวัติคู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา สืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีการปฎิรูปการปกครองครั้งสำคัญในระดับตำบล หมู่บ้าน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพปฐมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทย ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่บ้านเกาะ อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ร.ศ.111 (พ.ศ.2435)         

โดยให้ราษฎรทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านและกำนันกันเอง ซึ่งผลการทดลองสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงได้วางรูปแบบการปกครองตำบล หมู่บ้านขึ้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) ขึ้นใช้บังคับทั่วประเทศ พระราชบัญญัตินี้ถือเป็นแม่บทการจัดระเบียบการปกครอง ตำบล หมู่บ้านในประเทศไทย ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไข โดยตราเป็น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช 2457 ขึ้นใช้บังคับแทน โดยมีการปรับปรุงแก้ไขมาจนถึงปัจจุบัน         

ฉะนั้นวันที่ 10 สิงหาคมของทุกๆปีจึงเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน                 

(กำนันผู้ใหญ่บ้าน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อพี่น้องทุกคน)                           

                                                                    โดย    วนิดา เกยสุวรรณ์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น PUNO GROUP

คำสำคัญ (Tags)#วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

หมายเลขบันทึก: 117537, เขียน: 07 Aug 2007 @ 05:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ได้อ่านแล้ว..ขอให้ท่านผู้ใหญ่บ้าน..ได้เป็นกำนันไวไวนะครับ.....เพราะเข้าใจเรื่องราวดี...สั่นตั๊ว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ.....ก็หวังอยากเป็นกำนันหญิงคนที่  8ของจังหวัดกาฬสินธุ์...ว่าไปโน้น...