,มุมภาษี

การเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี

สวัสดีครับเรื่องเล่าชาวสรรพากรวันนี้ขอขยายความเรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2550 เพิ่มเติมดังนี้ครับเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

คอลัมน์ มุมภาษีเขียนว่า การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เป็นหน้าที่ของบริษัท หรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ แม้จะ
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ แต่ก็ไม่มีข้อกำหนดให้ยกเว้นการยื่นแบบดังกล่าว ใน
กรณีที่ได้รับการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี และมีรอบระยะ
เวลาบัญชีไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องยื่นแบบ แต่ถ้ามีระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน ก็ยังคง
มีหน้าที่ต้องยื่นแบบเช่นเดียวกับกิจการอื่นทั่วไป การไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน
กำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับเช่นเดียวกับการไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 คือ หากยื่น
ภายใน 7 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบ ต้องระวางโทษปรับ 1,000 บาท
หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จะถูกปรับเต็มพิกัด คือ 2,000 บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-Marketing

คำสำคัญ (Tags)#การเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี

หมายเลขบันทึก: 117436, เขียน: 06 Aug 2007 @ 18:43 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 07:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)