การสอนสังคมศึกษา

PigMom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสอนวิชาสังคมศึกษาควรใช้สถานที่ภายนอกห้องเรียนบ้าง ไม่ควรจำเจอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว เช่น ให้นักเรียนไปสัมภาษณ์คนในชุมชนบ้าง

         ในการสอนวิชาสังคมศึกษา ซึ่งลักษณะเนื้อหาวิชาค่อนข้างมาก บางครั้งก็น่าเบื่อสำหรับ นักเรียน ทำอย่างไรก็จะทำให้การสอนของครู แต่ละชั่วโมงประสบผลสำเร็จ ในที่นี้จะขอเสนอวิธีการที่ช่วยให้การเรียนการสอนสังคมศึกษาประสบผลสำเร็จดังนี้

          1. การคุมชั้นเรียน ในการเรียนการสอนหากนักเรียนไม่สามารถที่นั่งฟังได้นานๆ เกิน 20 นาที สิ่งเหล่านี้มีผลต่อการเรียนของนักเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ วิธีการควบคุมพฤติกรรม ของนักเรียนนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น 
           - การแบ่งกลุ่มให้กลุ่มควบคุมกันเอง
          - การเสริมแรงด้วยการให้รางวัล
          - การลงโทษ ใช้วิธีการตัดสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เด็กพึงจะได้รับเช่น ไม่ให้ทำงานร่วมกับคนอื่น งดกิจกรรมบางอย่าง ที่เพื่อนได้ทำกัน

           2. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนรวมในการเรียนการสอน ครูควรงดเว้นการสอนด้วยการบรรยายมากเกินไป ถ้าจะใช้ก็พยายามใช้ให้น้อยๆ เวลาสอนต้องยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด เช่น แบ่งกลุ่มให้อภิปราย แสดงบทบาทสมมุติ จัดนิทรรศการด้วยตนเอง การช่วยผลิตสื่อ หรือให้นักเรียนมีหน้าที่ช่วยเก็บสื่อเมื่อสอนเสร็จ หรือเตรียมสื่อขณะสอน

          3. สร้างความสนใจเรื่องที่จะเรียนในชั่วโมงด้วยการใช้สื่อ หรือเกม หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนในเนื้อเรื่องที่จะสอน เพราะถ้านักเรียนมีความสนใจเมื่อเริ่มแล้ว การเรียนย่อมต่อเนื่องไปในทางที่ดี เช่น จะสอนประวัติศาสตร์เรื่องการกู้เอกราชของพระเจ้าตากสิน ครูอาจใช้รูปภาพ หรืออัดเสียงจากละครโทรทัศน์มาให้ฟัง เพื่อจะนำเข้าสู่การสอนเรื่องที่จะเรียน

          4. ควรเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กำลังอยู่ในความสนใจของคนทั่วไป มาเกริ่นนำเพื่อโยงสัมพันธ์กับเรื่องที่สอน หรือนำเรื่องที่เกิดขึ้น นำมาอภิปรายร่วมกัน เช่น การอดอาหารประท้วงร่างรัฐธรรมนูญเมื่อ พ.ศ. 2534 ของกลุ่มนักศึกษา ประชาชน ครูจะใช้เรื่องนี้กล่าวนำสนทนา เพื่อสอนเรื่องรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย หรือใช้ข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเนื้อหาแล้วให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน โดยกำหนดหัวข้อให้ครอบคุลมเรื่องที่สอน

           5. การสอนวิชาสังคมศึกษาควรใช้สถานที่ภายนอกห้องเรียนบ้าง ไม่ควรจำเจอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว เช่น ให้นักเรียนไปสัมภาษณ์คนในชุมชนบ้าง บางครั้งอาจให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เช่น การใช้บริการสหกรณ์ร้านค้า หรือการสร้างสถานการณ์จำลองให้ทดลองปฏิบัติ เช่น การเลือกตั้ง

          6. ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาทุกครั้ง ครูควรพยายามที่จะให้มีความหลากหลายกันในเรื่องของรูปแบบและวิธีการ การสอนที่ใช้รูปแบบและวิธีการเดียวกันตลอด

ที่มา : http://202.28.92.162/mediacenter/mediacenter-uploads/libs/html/1224/con2-1-3.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนสังคมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#เทคนิคการสอน#สังคมศึกษา#การสอนสังคมศึกษา

หมายเลขบันทึก: 117433, เขียน: 06 Aug 2007 @ 18:34 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะสำหรับคำแนะนำจะไปปฏิบัติบ้างตอนนี้น้องมีปัญหาเรื่องของการทำวิจัยชั้นเรียนวิชาสังคม ตอนนี้น้องสอนสังคม ป.2 ป.5 ป.6 เป็นครูมา 2 ปีแล้วคะประสบการณ์ทำวิจัยน้อยมาก และได้พบปัญหาตอนนี้คือ นักเรียนไม่ส่งงาน สมุดไม่เป็นระเบียบ และลืมพาอุปกรณ์มาเรียนทำให้มีอุปสรรค์ ขอคำแนะนำตรงนี้ด้วยคะ

IP: xxx.24.50.72
เขียนเมื่อ 

สิทธิหมายถึง

โสมวรรณ
IP: xxx.53.17.196
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ ได้เทคนิคเพิ่มเติมมาช่วยในการสอนหลากหลายวิธีมากค่ะ