สมรถนะผู้บริหาร 5

สมรรถนะ

สมรรถนะกับผลงาน

สมรรถนะของครู
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ความสามารถในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สามารถประเมินผลการเรียนรู้
สามารถวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สมรรถนะของผู้บริหาร
การคิดเชิงยุทธศาสตร์
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การสร้างภาวะผู้นำ
การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
ความสามารถในการสื่อสาร
การพัฒนากำลังคน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ  

                         ดร.สมศักดิ์   ดลประสิทธิ์        รองเลขาธิการคุรุสภา 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตะวัน

คำสำคัญ (Tags)#สมรรถนะครู#สมรรถนะผู้บริหาร

หมายเลขบันทึก: 117428, เขียน: 06 Aug 2007 @ 18:21 (), แก้ไข: 28 Apr 2012 @ 15:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)