สรุปงบประมาณโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ -กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2549

ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงิน...ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

    ตามที่งานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ให้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ ในกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2549 ซึ่งได้จัดในวันที่ 5 กรกฏาคม 2550 นั้น และขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปรายรับ - รายจ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ ดังนี้

 งบประมาณ
รายการ
 ได้รับ

(บาท)

ใช้ใป 

(บาท)

 คงเหลือ

(บาท)

       รายได้
     
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 60,000
       
     
        
     
 ค่าตอบแทนกรรมการผู้ประเมิน
 
       9,000
     
       
     
 ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
 
       200
     
 
       ค่าเดินทางสำหรับผู้ประเมิน
     
      
    
       6,640
     
 
 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 
 9,907
 
      ค่าอาหารเลี่ยงรับรอง
    
       
     
       657
     
       
     
      ค่าจ้างเหมาและบริการ
    
 
  450
 
      
     ค่าวัสดุ
    
       
     
       27,550
     
       
     
       รวมเงินทั้งสิ้น
     
       60,000
     
       54,404
     
       5,596
     

....โดยมีภาพประกอบการจัดกิจกรรม (คลิก) ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-

คำสำคัญ (Tags)#qa-ahs#ดัชนีที่8-2-51 คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 117405, เขียน: 06 Aug 2007 @ 16:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

1234
IP: xxx.137.48.10
เขียนเมื่อ 

แบบนี้เค้าเรียกว่าสรุปงบประมาณที่ใช้ในโครงการ

ไม่ใช่สรุปโครงการ