สรุปงบประมาณโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ -กิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจำปีการศึกษา 2549

ผลการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงิน...เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

    ตามที่งานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ให้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ ในกิจกรรมตรวจติดตามและประเมินผลคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจำปีการศึกษา 2549 ซึ่งได้จัดระหว่างวันที่ 14 -18 พฤษภาคม 2550 นั้น และขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปรายรับ - รายจ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์ ดังนี้

 งบประมาณ
รายการ
 ได้รับ

(บาท)

ใช้ใป 

(บาท)

 คงเหลือ

(บาท)

       รายได้
     
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 15,000
       
     
        
     
 ค่าตอบแทนกรรมการผู้ประเมิน
 
       7,500
     
       
     
      ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
    
       
     
       4,616
     
       
     
      
     ค่าวัสดุ
    
       
     
       2,774
     
       
     
       รวมเงินทั้งสิ้น
     
       15,000
     
       14,890
     
       110
     

  โดยมีภาพประกอบการจัดโครงการตรวจติดตามและประเมินผลคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจำปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันที่ 14 -18 พฤษภาคม 2550 

 โครงการตรวจติดตามและประเมินผลคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจำปีการศึกษา 2549 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์  http://www.ahs.nu.ac.th/act/act/50-05-14/page.htm

 โครงการตรวจติดตามและประเมินผลคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจำปีการศึกษา 2549 สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ http://www.ahs.nu.ac.th/act/act/50-05-15/page.htm

  โครงการตรวจติดตามและประเมินผลคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจำปีการศึกษา 2549 ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์http://www.ahs.nu.ac.th/act/act/50-05-16/page.htm

  โครงการตรวจติดตามและประเมินผลคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจำปีการศึกษา 2549 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ http://www.ahs.nu.ac.th/act/act/50-05-17/page.htm

  โครงการตรวจติดตามและประเมินผลคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย ประจำปีการศึกษา 2549 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ http://www.ahs.nu.ac.th/act/act/50-05-18/page.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-

คำสำคัญ (Tags)#qa-ahs#ดัชนีที่8-2-51 คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 117398, เขียน: 06 Aug 2007 @ 16:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีทั้งการสรุปงบประมาณ และภาพกิจกรรมแถมให้ด้วย ดีมากเลยค่ะ