อาหารฮาลาลภาค2

บรรยากาศการอบรม
ณ.วันที่ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตผลติภัณฑ์อาหารฮาลาลอาชีวะไทย สู่มาตรฐานโลก นั้น ปรากฎว่ามีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามปะจำจังหวัดนราธิวาส จำนวน1 ท่าน และ วิทยากรจากร.ร.อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จำนวน 2 ท่าน ได้บรรยายเกี่ยวกับ อาหารที่ฮาลาลกับไม่ฮาลาล การล้างปลา ไก่และผัก รวมจนถึงขั้นตอนการขอตราฮาลาล ทำให้ผู้รับการอบรมที่เป็นมุสลิมและพุทธ ได้มีความรู้ตามหลักการอิสลามเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้อำนวยการและท่านรองผุ้อำนวยการวิทยาลัยสารัพดช่างนราธิวาส เกิดความ Happy ที่งานได้สำเร็จไปด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน knowledge

คำสำคัญ (Tags)#mba#พนักงานราชการ#ป.บัณฑิต

หมายเลขบันทึก: 117001, เขียน: 05 Aug 2007 @ 10:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)