>>">

กระทรวง เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร

http://www.mict.go.th/
ประวัติกระทรวงไอซีที
 
 
 
 
ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัด ดังนี้
  1. สำนักงานรัฐมนตรี
  2. สำนักงานปลัดกระทรวง
  3. กรมอุตุนิยมวิทยา
  4. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  5. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  7. บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด
  8. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหากรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยินดีต้อนรับสู่ คลับX ของดีเจอ๊อกซ์

คำสำคัญ (Tags)#ict#กระทรวง

หมายเลขบันทึก: 116830, เขียน: 04 Aug 2007 @ 14:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)