เทคโนโลยีสารสนเทศ-3

การเรียนรู้ของนักเรียน
             ศูนย์การเรียน    คือ   การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียน  โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากโปรแกรมการเรียน  ซึ่งจัดไว้ในชุดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม  เป็นห้องเรียนซึ่งเปรียบเสมือนเวทีชีวิตจำลองของสังคม  ผู้เรียนร่วมกันคิดแก้ปัญหาด้วยกันเป็นกลุ่ม  ใช้สื่อประสมช่วยผู้เรียนให้เรียนได้ตามอัตภาพแห่งตน  ผู้เรียนเก่งกับผู้เรียนอ่อนได้ช่วยเหลือกันและกัน ผู้เรียนได้ฝึกฝนในการแสดงความคิดเห็น  ผู้เรียนได้เรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยตามลำดับ ผู้เรียนได้ทำงานตามลำพังตนเอง ได้ฝึกรับผิดชอบในการทำงาน ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็นผู้แสดง ครูเป็นผู้แนะนำ ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามวิถีแห่งตน ผู้เรียนได้มีเสรีภาพในการเลือกเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัดชา

คำสำคัญ (Tags)#การพึ่งตนเอง

หมายเลขบันทึก: 116823, เขียน: 04 Aug 2007 @ 14:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)