ความเป็นผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่น

ความเป็นผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่น

ปัจจุบันได้มีการกระจายอำนาจสู่ในการพัฒนามากขึ้นทำให้เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลเมืองพัทยา  กรุงเทพมหานคร และองค์การบริหารส่วนตำบล   ในการพัฒนาองค์กรต่างๆจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเลือกตัวแทนเข้ามาดำเนินการ  เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินงานขององค์กร  โดยมีเจ้าหน้าที่พนักงานและลูกจ้างเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน   การบริหารงานขององค์กรจำเป็นต้องอาศัยความรู้และปัจจัยหลายประการในการทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

                ความเป็นผู้นำเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การทำงานสำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จลงได้นั้นต้องอาศัยความเป็นผู้นำดังนี้

๑.       ความซื่อสัตย์   คือความซื่อตรง มั่นคงในหลักศีลธรรมไม่พูดปดไม่ทุจริตคดโกง

๒.     ความรู้   มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน รู้ในเหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอก

๓.     ความกล้าหาญ  กล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง และรู้จักรับผิดชอบเมื่อตนเองทำผิด

๔.     ความเด็ดขาด  สามารถตัดสินใจได้ทันที ประกาศอย่างชัดเจนและมั่นคง

๕.     ความเชื่อถือ    การปฏิบัติงานที่ถูกต้องย่อมได้รับความวางใจจากประชาชนและบุคคลทั่วไปไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง

๖.      ความคิดริเริ่ม     เริ่มต้นจากความคิดตนเอง หรือรับฟังความคิดเห็นเริ่มต้นที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น

๗.     กาละเทศหรือความแนบเนียน  รู้จักกระทำสิ่งที่เหมาะสมกับเวลา  มีความเข้าใจธรรมชาติของคน  และรู้จักสังเกตความรู้สึกของคนอื่น

๘.     ความยุติธรรม (  เที่ยงตรง  ไม่ลำเอียงปราศจากอคติทั้งสี่คือ ฉันทา โทสา โมหา ภยา

๙.      ความกระตือรือร้น  มีความสนใจและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ของตนด้วยความร่าเริง  มองโลกในแง่ดี

๑๐.   ลักษณะท่าทาง  อากัปกริยาและการปฏิบัติตัว มีความสง่าผ่าเผย การแต่งกายดีมีมาตรฐานคำพูดอ่อนหวาน

๑๑.   ความอดทน  เป็นสิ่งที่วัดความเป็นผู้นำ ทนต่อความหิว ความเจ็บปวด ความเหน็ดเหนื่อย ความทุกข์ระทม ความลำบาก และความโลภ

๑๒.ความไม่เห็นแก่ตัว  หลี่กเลี่ยงการหาผลประโยชน์ส่วนตัว อามิสสินจ้างจากตำแหน่งหน้าที่ของตน

๑๓. ความภักดี   มีความภักดีต่อประเทศชาติ ต่อองค์กรและประชาชน

๑๔.  ดุลยพินิจ  ในการไตร่ตรองเพื่อแก้ไขปัญหา  หาข้อมูลในการตัดสินใจ

ลักษณะทั้ง ๑๔ ข้อคงเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน  ผู้นำทุกระดับช่วยสำรวจตนเองว่าลักษณะด้านใดที่ท่านมีอยู่แล้วก็ควรเก็บรักษาและพัฒนาให้คงที่ ลักษณะใดที่มีน้อยหรือไม่มีก็ควรสร้างให้เกิดกับท่าน  เพราะผลประโยชน์จะตกกับประชาชนอย่างแท้จริง

 

                                เรื่องโดย

 นายสุรพล จอมจิต

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน

                                ๘/๗/๕๐

                               

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มที่5ศูนย์เรียนรู้พร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

คำสำคัญ (Tags)#ความเป็นผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 116748, เขียน: 04 Aug 2007 @ 10:27 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

  • ทำได้ทุกข้อ ก็สมบูรณ์ครับ
  • ผมเคยใช้หลักสั้น ๆ แต่ค่อนข้างได้ผลครับ คือเราต้อง "ไปสู่ - อยู่ด้วย - ช่วยคิด - จิตประสาน" ครับ
ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอพร้าว
IP: xxx.123.27.36
เขียนเมื่อ 

ถ้าผู้นำชุมชนทำได้แค่บางข้อก็ถือว่าชุมชนพัฒนาแล้ว...ไม่ต้องถึงทุกข้อเพราะเดี๋ยวจะเหนื่อย..จ้า ท่านประธาน..