ชีวิตยุค KM (4) : หน่วยงานบริหารจัดการองค์ความรู้

"การทำงานด้วยจิตอาสา ทำได้ครับ ขอให้นโยบายการบริหารบุคคลยึดหลักธรรมาภิบาล อย่างเสมอภาค"

อาจมองว่ามีความจำเป็นหรือไม่ก็ตามที่องค์กรใดสักแห่งดำเนินการขับเคลื่อนโดยใช้ KM มาช่วย ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วผมคิดว่า "มีความจำเป็น" ครับ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของความชัดเจนและต่อเนื่องยั่งยืนของการดำเนินการอย่างเป็นระบบ จริงอยู่ที่ว่า การใช้วิธีการกึ่งๆ "การอาสา (volunteer)" ก็ตามที บ้างก็บอกว่า ด้วยใจ ด้วยธรรมชาติ(ที่พาไป) ก็ตามแต่จะเรียกกัน อาจได้ผลก็ต่อเมื่อคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการ "อาสา" จริงๆ เท่านั้น ...แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว พวกเขาเหล่านั้น "อาสาไม่จริง" ยังมี ภาระงานประจำที่ติดตัวเขาอยู่ตลอด  ฉะนั้น...การแบ่งเวลาทำงาน ในมุมของผู้บริหารที่เป็นนักบริหารมืออาชีพขององค์กรควรมองประเด็นนี้ให้ดี เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว จะเป็นการทำงานที่ "สูญเปล่า" ขอให้พยายามมองในมุมโลกแห่งความเป็นจริงแล้วยอมรับความจริงกันเถอะครับ ! งานประจำเขาก็จะได้ไม่เสียหายอะไร แล้วคนที่ "อาสาจริง" ซึ่งจริงๆ ก็หายากเต็มที ...พวกเขาจำต้องลำบากทั้งกาย ทั้งใจ ซ้ำร้ายยังต้องโดนเพ่งเล็งเป็นกรณีพิเศษจากต้นสังกัด ...นี่เอง(เดาเอาเอง)อาจเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ KM เกิดที่ต่างประเทศ แล้วมาตายที่เมืองไทย

ในเมื่อมีความจำเป็น องค์กรก็จำเป็นต้องมีหน่วยงานบริหารจัดการองค์ความรู้ ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรก็จะต้องแต่งตั้ง ผู้บริหารจัดการองค์ความรู้ (Cheif Knowledge Officer : CKO) และคณะทำงานอำนวยการจัดการความรู้ (Facilitator) โดยมี CKO เป็นผู้กำหนด(ส่วนหัวปลา) วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ ตลอดจนการผลักดันให้การดำเนินงานด้วย KM เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ส่วนของ หัวปลา ใน Tuna model) ทำงานให้บรรลุได้ตามแผน เช่น ช่วยเป็นตัวการทำให้เกิดกิจกรรมความรู้ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติในกิจกรรมที้ต้องใช้ความรู้นั้น หรืออาจคอยเป็นพี่เลี้ยงกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมความรู้ เพื่อส่งเสริมให้คน หน่วยงาน และองค์กร เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจนกลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ต่อไปได้ ทั้งนี้ คุณกิจ ก็จะต้องให้ความร่วมมือให้ข้อมูล ความรู้ อย่างจริงจังด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

คำสำคัญ (Tags)#msukm msu-km card วิชิตชาวะหา ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฅkmมมส.

หมายเลขบันทึก: 116453, เขียน: 03 Aug 2007 @ 00:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเด็นนี้นะครับ

การทำงานด้วยจิตอาสา ทำได้ครับ ขอให้นโยบายการบริหารบุคคลยึดหลักธรรมาภิบาล อย่างเสมอภาค