GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การใช้โปรแกรม e-book

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

      เพื่อต้องการให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความสามารถใช้ดปรแกรม e -book ได้และสามารถทำหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาการศึกาาขั้นพื้นฐานในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือเน้อหาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุค  ICT  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงและสามารถใช้ ICT ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ไปสู่การศึกษาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning )   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 115285
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

อย่าลืมทำเผื่อคนใช้ GNU/Linux นะครับ. ผมก็อยากใช้ด้วย. เห็นหลายโปรแกรมใช้ได้แต่ Windows. เศร้า.

หนูอยากทำโปรแกรมนี้ได้ ช่วยแนะแนวทางหน่อยนะค่ะ เพราะคุณครูที่สถาบันเขาสั่งทำโปรเจ็ก 2 เล่ม ๆละ 25 หน้า แต่ไม่ได้กำหนดเนื้อเรื่อง ขอบคุณค่ะ

0843023593 ค้นในเน็ตแล้วหนูก็ยังงง