เราสมัครสินเชื่อเพื่อปิดบัตรเครดิตกับทางธนาคารอิสลาม สาขา อโศก  ผ่านพนักงานชื่อ อัดนัน  ยูโซ๊ะ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550  เจ้าหน้าที่บอกให้รอผล 3 สัปดาห์ พอครบก็โทรไปถามปรากฏว่าเอกสารใบรับรองเงินเดือนตัวจริงไม่มี  เขาอ้างว่านักศึกษาฝึกงานที่ต้องทำหน้าที่นี้ลาออก

วันที่  23 พฤษภาคม 2550 โทรไปถามใหม่  คราวนี้เจ้าอัดนันกลับลืมให้เรากรอกใบสมัครทิ้งไว้ ก็กรอกแล้วก็บอกให้รอยืนยันผลอีกหนึ่งสัปดาห์

          วันที่ 20 มิถุนายน 2550   เวลาผ่านไป 2 เดือนแล้ว  ยังไม่ได้ข้อมูลยืนยันว่าจะอนุมัติหรือไม่  ก็ยังใจดีโทรไปแต่ลืมสอบถามชื่อพนักงานชายที่รับโทรศัพท์ดิฉันเพราะพนักงานท่านบอกว่าเอกสารไม่ครบ..เอ้า...วิ่ง...ไปธนาคารก็ได้รับคำแก้ตัวว่าไม่ได้แก้ไขข้อมูลในระบบ

วันที่ 3 กรกฎาคม  2550   โทรไปสอบถามผลอีกครั้ง  ได้รับข้อมูลจากพนักงานหญิง ก็ดัดลืมถามชื่ออีก  แจ้งให้ทราบว่าวันที่ 15 กรกฎาคม จะแจ้งผลยืนยันแน่นอน  วันที่ 6 กรกฎาคม  2550   ตัดใจเดินทางไปที่บริษัทซิตี้โลนเพื่อดำเนินการปิดสินเชื่อ  ได้เช็คมาปิดบัญชีภายในวันเดียวกันนั้นทันที            วันนี้  วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 แล้ว  ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดจากธนาคารอิสลามโทรศัพท์มาแจ้งผลการอนุมัติเลย  เราก็แค่ต้องการคำตอบว่า ได้ หรือ ไม่ได้ เท่านั้น  ซึ่งไม่น่าจะยากอะไร  หรือเขาจะบริการแค่ชาวมุสลิมเท่านั้น?