การสอนนักเรียนเพื่อให้ท่องสูตรคูณและจำได้อย่างแม่นยำดิฉันใช้วิธีดังนี้
              1. ให้นักเรียนท่องสูตรคูณทุกวันในครั้งแรก  ให้ท่องวันละ  1 แม่ืเมื่อท่องเสร็จ  แล้วถามนักเรียนให้ตอบทันที เช่น  2 คูณ  3  ได้เท่าไร  ให้นักเรียนตอบทันที  โดยไม่ต้องเริ่มท่องใหม่
              2. ฝึกแบบนี้ทุกวันและเพิ่มขึ้นวันละแม่จนครบถึงแม่  12  ถามนักเรียนทุกคน  แล้วในที่สุดนักเรียนจะจำสูตรคูณได้แม่นยำ
เทคนิคการอ่านหนังสือที่ดิฉันประสบความสำเร็จ ดังนี้
              1. ดิฉันจะอ่านหนังสือในครั้งแรกจะอ่านแบบตลุยและขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญหรือที่จะจำ  แล้วอ่านทุกตัวอักษรจนจบเนื้อหาที่เราต้องการ
              2. อ่านรอบที่สองจะอ่านแบบข้อที่ 1  อีกครั้งหนึ่งแต่จะอ่านตรงขีดเส้นใต้ให้มากขึ้น
              3. อ่านรอบที่ 3  ให้อ่านเฉพาะตรงขีดเส้นใต้ไว้  เมื่อปฏิบัติเช่นนี้จะจำเนื้อหาที่อ่านได้แม่นยำ