เข้างานในโรงเรียนตอน 7.00น. เมื่อึงโรงเรียนได้รับมอบมหายจากครูพี่เลี้ยงให้ถ่ายถาพวีดีทัศน์เก็บภาพกิจกรรมโดยรวมของงานกีฬาสีโรงเรียนราชวินิต  โดยทางโรงเรียนแบ่งการเข่งขันเป็น 2 วัน คือวันพฤหัสบดีที่ 5 และวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2549 วันนี้กีฬาที่แข่งขันส่วนมากเป็นการแข่งเพื่อคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม โดยการแข่งขันในแต่ละประเภทกีฬาจะแล่งออกเป็น 2 ระดับคือ ป.1-3 และ ป.4-6 รวมทั้งแบ่งสายทีมชายและหญิง กีฬาที่แข่งในวันนี้ประกอบด้วย วิ่งเปี้ยว แชร์บอล ชักเย่อ  ฟุตซอล เทเบิ้ลเทนนิส  โดยในวันพร่งนี้จะเป็นวันที่มีกิจกรรมในการเปิด - ปิดกีฬา จนถึงเวลา 17.00น. จึงเดินทางกลับที่พัก