ขอบทความเกี่ยวกับโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนไปทำเอกสารแจกผู้เข้ารับการอบรม

ระบุหัวข้อมาด้วยว่า โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนนวัตกรรมพัฒนาบุคลากรใหม่รองรับ พรบ.กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย

เมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆท่าน ผอ.สุประณีต ยศกลาง ผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร   ซึ่งเป็นสถาบันที่มีภารกิจ ในการพัฒนาบุคลากรสังกัด กศน.ทุกประเภททุกระดับ โทร.มาหาผม

บอกว่าจะขอบทความจากผมสักหนึ่งบทความ สำหรับนำไปรวบรวมทำเอกสารแจกผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ทั่วประเทศทุกหลักสูตรทจะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนสิงหาคม- กันยายนปีนี้

ระบุหัวข้อมาด้วยว่า โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาบุคลากรรองรับ พรบ.กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย

โจทย์ผมเป็นอย่างนี้

ผมประมวลความรู้ เรื่องราวและประสบการณ์ที่ผ่านมา แล้วออกแบบบทความเป็นดังนี้

 1. เริ่มต้นหรือ intro ด้วยทุนความรู้และประสบการณ์ของ กศน.ที่เริ่มต้นทำมาดีแล้ว ไม่ว่าจะปรัชญา - แนวคิด เรื่องคิดเป็นก็ดี รูปแบบการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ กศน.ทำมาก่อน พรบ.การศึกษาเสียอีก...ไม่ว่าจะการพบกลุ่มของนักศึกษา ทางไกล...กลุ่มสนใจ ..ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ กศน.ทำมาแล้ว
 2. การอบรมบุคลากรบนฐานงานที่สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธรทำและส่งเสริมอยู่ ที่เรียกว่า ATM= Action based Training Model ซึ่งก็เป็นทิศทางการอบรมที่ออกมาในแนวที่ยึดผู้เข้ารับการอบรมเป็นฐานอยู่แล้ว
 3. ผมจะกล่าวถึงการดัดแปลง ATM=Action based Training Model ซึ่งผมคิดว่าถ้าได้ปรับไปเป็นแบบ ALM = Action  based  Learning Model(อันนี้ผมว่าผมเอง)  ก็จะยิ่งเสริมให้การอบรมแบบ ATM  ได้ผลและยั่งยืนมากขึ้น
 4. ผมจะเล่าถึงว่าผมทำโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนร่วมกับ เพื่อนนักเรียน เราได้คิดร่วมกันทำอย่างไร ใช้เทคนิค เครื่องมือใดบ้าง...ผลเป็นอย่างไร และอะไรคือภารกิจสืบเนื่อง
 5. สุดท้ายผมจะพูดว่าเราต้องรู้จักเครื่องมือ สร้างนวัตกรรมสำหรับใช้ทำงานให้สำเร็จให้มากขึ้น เรียนรู้เรื่องเครื่องมือ KM ให้มากขึ้น จะปรับประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่างมีกลยุทธ์อย่างไรได้บ้าง และข้อเป็นห่วงเรื่องการรับรู้และเรียนรู้สิ่งดีของ กศน.ของพวกเราเองที่หลายฝ่ายเขาชื่นชมนำสิ่งดีๆของ กศน.ไปปรับใช้ จนประสบผลสำเร็จ แต่เรา กศน.ละเลยเพิกเฉย ไม่เรียนรู้กัน
ไม่ทราบว่ามีประเด็นใดที่จะเพิ่มอีกบ้าง รบกวนช่วยผมคิดด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

ครูนงคะ

 •   ข้อหลังน่าสนใจค่ะ ขอเสริมประเด็นว่า กศน.มีสิ่งดี ๆ อยู่จนคนอื่นเขาเห็นดีเอาไปทำ  แต่คนกศน.กลับเพิกเฉย    

 

 • คราวนี้เราจะใช้ KM เป็นเครื่องมือปลุกเร้าให้คน กศน. รุกขึ้นมาเพิ่มมูลค่าสิ่งที่มีอยู่ พร้อมกับเรียนรู้สิ่งใหม่ไปพร้อมกัน ได้อย่างไร

 

 •   เสนออย่างนี้จะดีหรือไม่อย่างไร สุดแท้แต่ค่ะ
เขียนเมื่อ 

เรื่องของโรงเรียนคุณอำนวยนี่เป็นสิ่งที่แหวกแนวมาก ผมว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับการขยายให้แพร่หลายในแวดวงของ กศน.ต่อไปนะครับ 

ครูน้องอ๊อด...ครับ

                ขอบคุณที่ยำประเด็นเรื่องการละเลยเพิกเฉยของคน กศน.

 

ท่านรองรัฐเขต

              ผมก็หวังว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ

เขียนเมื่อ 
 • ครูนงค่ะ
 • ทำเอกสารให้ สถาบันฯสิรินธรแล้วอย่าลืมเผยแพร่บนบล็อกด้วย
 • เจ๊ขอส่งข่าวว่าตอนนี้ สป.ศธ.ได้จัดทำเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • อยากให้ครูนงได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนด้วย
 • เข้าไปที่ https://solution.teamwork.co.th

 

เขียนเมื่อ 
 • ครูนงค่ะ
 • แก้เป็นhttps://solution.teamwork.co.th/mail/index.asp?domain=mail.chankasem.net
 • ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ด้วยค่ะ

เจ๊ แอ๊ว ครับ

                   เครือข่าย ลปรร.สป.ศธ.ผมเข้าไม่ได้ครับ ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่เขาอนุญาตให้เข้าร่วม
ครับ......ผมจะสะดวกมากกว่าถ้าจะมา ลปรร.กันใน gotoKnow ครับ