เกม 24    ชื่อนี้คงคุ้นหูสำหรับใครหลายๆ  คน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวคณิตศาสตร์   ก็จะขอเกริ่นนำสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเกมนี้  ให้สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเกมนี้  การเล่นเกมนี้ก็ง่ายมาก  คือกำหนดเลขโดด (0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9) ขึ้นมา 4 จำนวน  จากนั้นให้นำเลขโดดเหล่านี้มาดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (บวก, ลบ,คูณ, หาร) ให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24   โดยใช้เลขโดดได้ตัวละ 1 ครั้งเท่านั้น    ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ        กำหนด 2 , 4 , 6 , 8 มาให้  เราสามารถคำนวณได้ดังนี้[(84)+2]6 = 24  ไม่ยากใช่ไหมคะ   การเฉลยก็ให้เฉลยที่ละขั้นตอนว่าแต่ละขั้นตอนได้ผลลัพธ์เท่าไรและดำเนินการอย่างไรต่อ   ซึ่งเกมนี้สามารถเล่นกันเป็นกลุ่มหรือเล่นเดียวก็ได้         เกมนี้จะเหมาะมากๆ  สำหรับเด็กๆ  ชั้นประถมศึกษาที่สามารถบวก ลบ คูณ  และหาร จำนวนเต็มได้แล้ว   จนกระทั่งถึงนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา   เพราะว่าจะช่วยฝึกทั้กษะการคิดคำนวณให้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังก่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์                  นอกเหนือจากประโยชน์ของผู้เล่นเกมที่จะได้รับดังที่กล่าวมาแล้วนั้น  ยังพบว่า เกมนี้ยังสามารถช่วยครูผู้สอนในการคุมชั้นเรียน สร้างสมาธิและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนได้ดีอีกด้วย