ความเห็น 2066880

เกม 24

เสก
IP: xxx.53.63.160
เขียนเมื่อ 

1234=3+2=5

=5+1=6

=6*4=24

ครับ