ความเห็น 2220662

เกม 24

คนฉลาด
IP: xxx.11.1.50
เขียนเมื่อ 

9698=(9-6)/9*8