ความเห็น 2266952

เกม 24

ยู้ฮู
IP: xxx.27.88.242
เขียนเมื่อ 

เราคิด 3333,4444,5555,6666 ได้

3333 = 3*3=9 9*3=27 27-3=24

4444 = 4*4=16 16+4=20 20+4=24

5555 = 5/5= 1 5*5=25 25-1=24

6666 = 6*6=36 36-6=30 30-6=24

5555+ ไง เก่งป่ะ