เก็บมาฝาก "ข้อคิดเตือนใจ"

ch-culture
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ข้อคิดเตือนใจ "พรปีใหม่ ๒๕๔๙"

ข้อคิดเตือนใจ "พรปีใหม่ ๒๕๔๙"

          ch-culture ได้นำข้อคิดจากพรปีใหม่ ๒๕๔๙ ของพระพยอม  กัลยาโณ  มาฝากแก่สมาชิกชาว "KM" เพื่อชีวิตที่เป็นสุขในปี ๒๕๔๙ และตลอดไป ดังนี้
 
         พรในความหมายของพระพุทธศาสนา พระธรรมนิเทศ (พระพยอม  กัลยาโณ)      เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว  แบ่งได้เป็น ๒ อย่าง  คือ
          ๑. พรที่ได้จากการขอพร  อวยพร  และให้พร
          ๒. ธรรมพร คือ  พรจากการกระทำ  การปฏิบัติด้วยตัวเอง  ซึ่งต้องใช้พลังทั้ง ๔  คือ
              ๒.๑  ปัญญาพลัง  ในปี ๒๕๔๙  ต้องใช้ปัญญาให้มากขึ้น  อย่าใช้ปัญญาในทางที่ผิด
              ๒.๒  วิริยะพลัง  ทำทุกอย่างด้วยความเพียร  อดทน
              ๒.๓  อนวัชชะพลัง  ทำอย่างมีความเพียร  สุจริต  ซื่อตรง ซื่อสัตย์  ไม่คดโกง  จะทำให้คนรอบข้างเกิดความเชื่อถือ  ไว้วางใจ
              ๒.๔  สังคหะพลัง  เป็นพลังของการสงเคราะห์  เอื้ออาทรทุกคน  หากทุกคนทำได้  ชีวิตจะรุ่งโรจน์
          พระพยอม กัลยาโณ ได้ฝากข้อคิดให้กับผู้ปกครอง และเยาวชนในปีใหม่ว่า พ่อ แม่  ผู้ปกครอง  ถือเป็นส่วนสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน  เยาวชนให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  พ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกให้รู้จักเข้าใจกับความผิดหวัง  เมื่อเกิดความผิดหวังต้องรู้จักอดทน  ปรับตัว  เอาความผิดหวังมาเป็นบทเรียนและทำความเข้าใจในชีวิต  ให้รู้ถึงโลกแห่งความเป็นจริง  หากเยาวชนมีจิตใจที่เข้มแข็งและเข้าใจในโลกของความเป็นจริงแล้วไม่ว่าสังคมจะเปราะบาง  เลวร้ายแค่ไหน  ทุกคนก็สามารถก้าวผ่านและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
(จาก... หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  วันจันทร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๙  หน้า ๒๕ )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Cultureความเห็น (0)