ทบทวนชีวิตใน ๑ ปี พ. ศ. ๒๕๔๘

เหมือนยังไม่ได้เกษียนอายุงาน

ทบทวนชีวิตใน ๑ ปี  พ. ศ. ๒๕๔๘


ชีวิตของคนในปัจฉิมวัย ในช่วง ๑ ปี
·        ทำงานเต็มเวลา   เหมือนคนยังไม่เกษียณอายุงาน    ยังมีเรี่ยวแรงก็ทำไปตามหน้าที่
·        ประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาและสมอง ทำงานให้แก่ สคส.    อีกครึ่งหนึ่งทำให้แก่หลากหลายองค์กร    ทั้งที่ทำเป็นประจำ และที่เป็นงานจร งานขอร้องเป็นครั้งคราว
·        โชคดีที่มีงานที่ท้าทายให้ทำ    มีงานที่ไม่มีสูตรตายตัวให้ทำอยู่เสมอ    ถูกจริต
·        เพื่อนร่วมงานเป็นกัลยาณมิตร ที่ร่วมกันเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์    เรียนรู้วิธีทำงานขับเคลื่อนเครือข่าย    เป็นชุมชนคนทำงาน ที่ทำจริง เรียนรู้ร่วมกัน ทุ่มเท  
·        ผลงานที่ สคส. อยู่ในระดับ “เรียนรู้สู่ภพภูมิใหม่” (New Order)
·        ได้คิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ หลายอย่าง ร่วมกับทีมงาน สคส. และภาคี  
·        มีภาคีพันธมิตรที่หลากหลายมาก    นับเป็น “เศรษฐี” เพื่อนร่วมอุดมการณ์
·        ของขวัญปีใหม่ คือการได้รับทราบว่า คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๗ ของ สสส. ให้คะแนนผลงานของ สคส. ได้เกรด เอ    โล่งใจ ว่าไม่ได้เอาเงินของ สสส. (ซึ่งก็คือเงินภาษีจากประชาชน) มาผลาญ หรือใช้อย่างไม่คุ้มค่า    และไม่ได้ผลาญชีวิตตนเอง และเพื่อนร่วมก๊วน KM ที่ล่วงไป ๑ ปี อย่างไม่คุ้มค่า  
·        การเรียนรู้สูงสุดคือเรียนรู้ “ศาสตร์และศิลป์” ของการทำงานขับเคลื่อนเครือข่าย    เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ   
·        ปีนี้ผมห่างเหินจากกิจการของ สกว. ยิ่งกว่าปีที่แล้ว    สำหรับปี ๒๕๔๙ มีโจทย์คือ จะนำ KM เข้าสู่งานประจำของ สกว. ได้อย่างไร
·        โรคภัยไข้เจ็บยังไม่เบียดเบียนรุนแรงนัก (แม้จะมีหลายโรค)    ยังอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรได้    ยังมีสุขภาวะ    ที่ถือเป็นบุญก็คือยังมีสุขภาวะกันทั้งครอบครัว    แม้ในปี ๒๕๔๗ จะสูญเสียบิดา    ทุกคนก็มองว่าเป็นวาระที่เหมาะสมแล้ว (อายุย่าง ๘๙ ปี)    
·        มีความมั่นคงสูงทางด้านการเงินแม้รายได้จะลดลง     เพราะชีวิตยิ่งกินน้อยใช้น้อยลง   
·        มีความสุขจากการได้ทำประโยชน์ในหลากหลายบทบาท    ให้แก่สังคมมากขึ้น   ความต้องการ (ที่จะเอา จะเป็น) ลดลง
·        สิ่งที่ต้องปรับปรุง
-        จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม/งาน   เพื่อให้จัดระบบการใช้เวลาให้เหมาะสมกว่าเดิม    ไม่ให้มีงาน
         คั่งค้าง
-          ทำงาน KM ในลักษณะที่ให้คำแนะนำ/ดูแล ครบวงจร    ไม่ใช่ทำเฉพาะจุดที่การอบรมหรือประชุมปฏิบัติการ  
-          ใกล้ชิด สกว. มากขึ้น
-          ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น   ควบคุมระดับความดันโลหิต และน้ำหนักให้ลดลงกว่าที่เป็นอยู่
-          ออกกำลังมากขึ้น     
-          มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น
-          มีความเป็นส่วนตัวสูงขึ้น
-          ไปเยี่ยมแม่บ่อยขึ้น  
          ในภาพรวม เป็นชีวิตที่คุ้มค่า   เบาสบาย
วิจารณ์ พานิช
๓ มค. ๔๙ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับ ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ที่นับถือ

 รักษาสุขภาพด้วยครับ และ รบกวนอาจารย์ชี้แนะพวกเรา UKMต่อไปครับ

JJ

อนุพันธ์ ตันติวงศ์
IP: xxx.28.180.201
เขียนเมื่อ 

อาจารย์วิจารณ์ครับ

ผมชอบบันทึกของอจ. มาก และอยากมีชีวิตที่มีสมดุล และมีคุณค่าอย่างอจ. อจ.พอจะช่วยชี้แนะแนวทางการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพให้ได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ

อนุพันธ์

อนุพันธ์ ตันติวงศ์
IP: xxx.28.180.201
เขียนเมื่อ 
คุยกับ อจ.สนุกดี ผมพยายามแบ่งเวลาให้กับสุขภาพ ครอบครัว และการงาน แต่งานจะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ และสะสางไม่ค่อยสำเร็จ อาจเป็นเพราะผมไม่มีการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน และไม่มีวินัยในการทำงานให้เสร็จตามที่ตั้งใจไว้ใช่ไหมครับ