"ดาบงามล้านนา"

     ผู้นิยมดาบนั้นมีอยู่หลายประเภท บางคนมีดาบอยู่เล่มเดียวก็พอใจ ที่เป็นนักสะสมก็ต้องแสวงหามาเพิ่มเรื่อย ๆ ดาบเมืองโบราณมีจำหน่ายตามร้านขายของเก่าในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หรือตามหัวเมืองใหญ่ ๆ ในล้านนา อยากได้อย่างไรก็หาซื้อมาสะสม บางคนให้ค่าของดาบที่ความเก่า ความสมบูรณ์ คือไม่มีการซ่อมแซม กล่าวคือ เมื่อได้ดาบมามีลักษณะอย่างไรก็เก็บรักษาไว้เช่นนั้น ที่เป็นสนิมก็รักษาสนิมให้คงอยู่ เพื่อให้เห็นความเก่าที่บ่งบอกอดีตยาวนาน บางคนเมื่อเห็นว่ามีที่ชำรุดก็ซ่อมแซมให้ใช้การได้ หรืออาจนำไปขัดสนิมให้ดาบมันวาวขาววับก็มี ซึ่งก็แล้วแต่บุคคล ส่วนตำนานเรื่องเล่าขานของดาบแต่ละเล่มของแต่ละคนนั้นอาจเป็นตัวเสริมให้ผู้ใฝ่หาดาบมีความปราถนามากขึ้น เป็นการเพิ่มราคาดาบอีกวิธีหนึ่งก็เป็นได้

     ท่านใดอยากได้ดาบงามล้านนามาไว้ครอบครอง ติดต่อได้ที่นางสาวเกตุวรางค์ นิ่มนวล ศูนย์เรียนรู้เชียงดาวนะคะ อ๋อ! ปล่าวค่ะ ไม่ได้เป็นแม่ค้าขายดาบ  แต่จะพาไปหาศื้อตามร้านขายของเก่าในจังหวัดเจียงใหม่เจ้า.....