ขยายผลต่อ “PCU ในฝัน”

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการ PCU ในฝัน 4 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านนา (PCU), สถานีอนามัยบ้านลำกะ (PCU), สถานีอนามัยบ้านสวน (PCU) และสถานีอนามัยบ้านควนเพ็ง

     ช่วงเช้าของวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ผมได้ขอเชิญทีมงานที่ดำเนินการตามโครงการ PCU ในฝัน 4 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านนา (PCU), สถานีอนามัยบ้านลำกะ (PCU), สถานีอนามัยบ้านสวน (PCU) และสถานีอนามัยบ้านควนเพ็ง มาประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับผม ในฐานะพี่เลี้ยง PCU ในฝันระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมตาหลำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในประเด็นการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการ PCU ในฝัน ที่ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ 2548 และได้มีการขอเปลี่ยนแปลงลักษณะการเบิกเงินงบประมาณในปี 2549 (ส่วนที่เหลือ) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนรายละเอียดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

     ประเด็นที่จะได้พูดคุยกันคือ สรุปผลการดำเนินงานของ ปี 2548 ซึ่งผมจะได้ทำ AAR และการวางเค้าโครงในปี 2549 ว่าที่ไหนจะดำเนินการอย่างไรต่อ รวมถึงจะจัดเวทีให้ชุมชนทั้ง 4 แห่ง ได้มีการ ลปรร.กันในรูปแบบใด ซึ่งได้ผลอย่างไรแล้วจะได้สรุปออกมาอีกครั้งหนึ่ง

     ส่วนประเด็นที่สรุปได้ในวันนี้ คือ งบประมาณทั้งหมดในส่วนที่เหลือประมาณ 90,000 กว่าบาท ให้จังหวัดเป็นคนเขียนโครงการให้ในภาพรวม โดยรวบรวมแผนงาน/กิจกกรมจากเครือข่าย กำหนดส่งวันที่ 4 มกราคม 2548 และเมื่อถึงเวลาตามกำหนดการของแต่ละพื้นที่ ก็จะประสานมาให้จังหวัดเป็นผู้เตรียมการในส่วนของการบริหารจัดการให้ ทั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปความเห็นตรงกันว่าจะขยายแนวทางจากเดิม ไปยังพื้นที่ที่รับผิดชอบในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการในปี 2548 ส่วนการ ลปรร.ข้ามพื้นที่กัน จังหวัดจะจัดเวทีให้โดนมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน ซึ่งตั้งใจจะให้แนวคิดในการดำเนินงานแบบ KM Workshop แต่คงจัดในช่วงหลัง ๆ เพราะจะขอเรียนรู้จากการเวทีของ “ไตรภาคีฯ ก่อน” ซึ่งก็ได้ประสานกับทีมงานของ สคส.ไปบ้างแล้ว ที่ล่าช้าไปบ้างเพราะสถานการณ์น้ำท่วม และขณะนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)