การจัดการความรู้ใน มหาวิทยาลัย

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
CKO at MSU

KM in MSU

 บ่ายนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับ CKO หรือ Chief Knowledge Officer ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ ท่าน ผศ.ดร.พิศมัย รองอธิการบดี ผู้รับผิดชอบเรื่อง KM ของ มหาวิทยาลัย และ ทีมงาน นับตั้งแต่ท่าน Panda ท่านสายน้ำแห่งความคิด วิชิต ท่านหนิง และ ท่านJack กัมปนาท

Km_msu11july1

ภาพ ทีมงาน KM_MSU ร่วมกันวางแผน "แลก เปลี่ยน เรียน รู้ Best Practice และ บูรณาการเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีกับความพอเพียง"

Km_msu11july2

ภาพ จากซ้าย ท่านพี่ Panda และ ท่าน Jack กัมปนาท ท่าน CKO รองอธิการบดี นั่งหัวโต๊ะ ครับ

Km_msu11july3

ภาพ ท่านสายน้ำแห่งความคิด ท่านวิชิต (เสื้อคลุมดำ) กำลัง เล่า สูตร ABC ครับ

Km_msu11july4

ภาพ CKO at MSU ผศ.ดร.พิศมัย กำลังนำประชุม แบบเป็นกันเอง ครับ (รายละเอียดทีมงานของเรา ท่านJack จะรายงานต่อครับ)

 สำหรับทีมคุณอำนวยแห่ง UKM เตรียมเข้าหลักสูตร "คุณอำนวยแห่ง UKM Version2" ครับ

JJ2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (19)

สวัสดีค่ะอาจารย์หมอ JJ

 • สดจริงๆเลยนะคะ 
 • ยินดีต้อนรับ รองประธานอนุกรรมการฯ คนที่ 2 ค่ะ
 • New+team
 • ภาพจากมุมของหนิงค่ะ  อิอิ ไกลไปหน่อยแต่เห็นอาจารย์ด้วยค่ะ   
 • รัศมีของกล้องมือถือไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ 
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์จิตเจริญ

 

ขอเพิ่มรายละเอียดประเด็นการสร้างเครือข่ายครับ.......

 

ก้าวต่อไปของ KM คงต้องใช้ขับเคลื่อน QA โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายทั้งภายและภายนอก ตามที่ได้ เคย small talk เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งมีแนวคิดก้าวต่อไปคือ

ภายในมหาวิทยาลัย จัดทำเป็น 2 ลู่ คือ

ภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำเป็น 2 ลู่ คือ

 • ลู่สถาบันอุดมศึกษา  (ใกล้เคียงแถบอีสานตอนกลางและใต้) อาทิเช่น 1.  มหาวิทยาลัยมหาสารความ 2.  มหาวิทยาลัยนครพนม 3.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 5.  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 6.  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 7.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 8.  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 9.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 10.  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 11.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 12.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • ลู่สถาบันขั้นพื้นฐาน ภายในจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยอาทิเช่น

  1.  โรงเรียนสาธิตมัธยม  มมส. 2.  โรงเรียนสาธิตประถม  มมส. 3.  โรงเรียนประจำอำเภอ  ในจังหวัดมหาสารคาม คือ 3.1  อำเภอเมือง 3.2  อำเภอแกดำ 3.3  อำเภอโกสุมพิสัย 3.4  อำเภอกันทรวิชัย 3.5  อำเภอเชียงยืน 3.6  อำเภอบรบือ 3.7  อำเภอนาเชือก 3.8  อำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัย 3.9  อำเภอวาปีปทุม 3.10  อำเภอนาดูน 3.11  อำเภอยางสีสุราช 3.12  กิ่งอำเภอกุดรัง 3.13  กิ่งอำเภอชื่นชม

โดยผมเชื่อว่าเครือข่ายเหล่านี้น่าจะเกิดอย่างเป็นรูปธรรมได้ ด้วยความร่วมมือจากทั้งศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ดูแลเกี่ยวกับ QA ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมีที่ม KM เข้ามาเสริมแรงอีก

KM ขับเคลื่อน QA ครับ

กัมปนาท

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ท่านอาจารย์ จิตเจริญ

      

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์จิตเจริญ

ตกหล่นอีกลู่ครับ คือ

 • ลู่นิสิต คงต้องนำร่องจากองค์การนิสิต สโมสร ชมรมก่อน ก่อนที่จะครอบคลุมนิสิตทุกคน ตามที่ สกอ. กำหนดไว้ในตัวบ่งชี้ใหม่ครับ
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านหนิง หญิงจริง แห่ง มมส P

 • ขอบพระคุณครับ
 • เห็นทีมงานแล้วนึกถึงวันเก่าๆที่เคยมีทีมเหมือนกันครับ
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน Jack ผู้ร่วมพัฒนา P

 • อาทิตย์กว่าๆที่เราได้นั่ง "ลปรร และ Small Talk"
 • โดยนำ KM มาเติมเต็ม IQA
 • น่าจะเห็นแนวทางที่ชัดเจนครับ
 • ช่วงปลายปีคงได้ Best Practice ไป
 • "เล่า สู่ กันฟัง ในงาน มหกรรมการจัดการความรู้ ของชาว มมส ครับ"
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน อาจารย์ จันทร์ฉายP

 • กราบขอบพระคุณ
 • แวะมาเยี่ยมยาม KM_MSU
 • KM เติมเต็ม QA
 • กู่สู่ LO
 • ร่วมกัน Show and Share
 • Care Care Care เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครับ
เขียนเมื่อ 
 • ฟ้าบันดาล น้องพี่มาร่วมสร้างสรรค์
 • นำพาสู่ ABC
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านพี่ PandaP

 • ฟ้าลิขิต
 • จิตร่วมสร้าง
 • Blog ไม่ร้าง
 • วางทางร่วม
 • พัฒนา ABC กำลังสอง
 • ร่วมประลองความรู้
 • กู่สร้างสรรค์ ครับ

ขออนุญาตนะคะ 

เติม ในส่วน ลู่ภายนอกมหาวิทยาลัยนั้น  ระดับชุมชนด้วยนะคะ  ที่นำเสนอกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน  ไงคะ

ท่านอาจารย์JJ คะ

 • เห็นทีมงานแล้วนึกถึงวันเก่าๆที่เคยมีทีมเหมือนกันครับ
 • แหม...วันนี้ เราก็เป็นทีมนี้แล้วไงค่ะ  หนิงว่านับเป็น dream team ที่ต้องจับตามองเลยนะคะเนี่ย.. อิอิ

  เขียนเมื่อ 

  เรียน ท่านหนิง หญิงจริง มมส P

  • ลู่ชุมชน ที่ได้หารือร่วมกับท่าน Jack ผู้ร่วมพัฒนา
  • น่าจะมีหลายระดับ
  • โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายที่จะมาเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาครับ
  • ในส่วนของ ชุมชนปราชญ์ชาวบ้านที่เราจะไปเรียนรู้ร่วมกับท่านมีอยู่ในแนวคิด และ คาดว่าจะไปเรียนรู้ที่ "มหาชีวาลัยแห่งอีสาน" ในเร็วๆนี้
  • ผนวกกับจะไปที่ อาจารย์หมออภิสิทธ์ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ และ พ่อใหญ่มาร์ติน (Martin Wheller) ครับ เชื่อมเรื่อง ความพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม
  เขียนเมื่อ 

  เรียน ท่านพี่ Panda  P

  • ABC กำลัง 2 และ 
  • คุณอำนวยแห่ง UKM version2
  • รวมทั้ง CoP_KM_MSU
  • ต้องร่วมกู่รวมกันครับ ความฝันจะเป็นจริง 

  บอกได้คำเดียวว่า "ปลื้ม" ครับ

  เมื่อเกลียวความรู้เริ่มหมุน   ทั้ง tacit สู่ Explicit จิตมุ่งมั่น
  ร่วมแบ่งปันสร้างสรรค์กันเต็มที่    คือวิถีจัดการความรู้คู่มหาวิทยาลัย

  ผมเขียนต่อยอดเพิ่มเติมไว้ที่ ชีวิตยุค GotoKnow (6) : ABC Model ได้รับการต่อยอดทางความคิด โดย "อ.หมอ JJ"

  ขอบคุณอาจารย์หมอ JJ มากครับ

  เขียนเมื่อ 

  เรียน ท่านสายน้ำแห่งความคิด วิชิตแห่ง มมสP

  • มาช่วยต่อยอด
  • ก่อกำเนิด
  • เกิดเครือข่าย  
  • ขยาย Tacit
  • ร่วมจิตพัฒนา ครับ
  เขียนเมื่อ 
  • มาเติมต่อ ขยายใจความ
  • เครือข่าย หรือ
  • C ตัวที่สอง คือ C = Community of Practice  การสร้างเครือข่ายของชุมชนนักปฏิบัติทั้งใน ระดับชุมชน ระดับพื้นฐาน และ เครือข่ายระดับอุดมศึกษา ครับ