เทคนิดการสอน

ชำนาญ
เทคนิคการสอน
                                เมื่อข้าพเจ้าได้ไปสอนโรงเรียนแห่งหนึ่งในตอนแรก ๆ นักเรียน ม.ปลายทั้งหมดแม้แต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ไม่มีความรู้เรื่องฟิสิกส์มาก่อนเลย  เนื่องจากครูที่เคยสอนไม่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนรู้เรื่องได้  ในช่วงปีแรกข้าพเจ้าสอนเน้นเนื้อหาไปตามปกติ  เพราะอยากให้นักเรียนได้รู้เรื่องแต่ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนกลับรับไม่ได้  และยิ่งไม่รู้เรื่องไปกันใหญ่  เพราะเมื่อเด็กรับไม่ได้ก็จะไม่ตั้งใจเรียนและหลับ  ข้าพเจ้าจึงปรับวิธีสอนใหม่  โดยในระยะแรกข้าพเจ้าเน้นสอนคณิตศาสตร์และภาษาไทย  เพราะนักเรียนคำนวณไม่ถูกและตีความโจทย์ไม่ได้  ซึ่งอาจจะเสียเวลาไปเยอะแต่ผลที่ได้นักเรียนเริ่มวางแนวทางแก้ปัญหาได้  เนื้อหาอาจไม่จบแต่ก็สอนเฉพาะเรื่องที่สำคัญและจำเป็น    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6     รุ่นแรกที่ได้สอนสอบได้  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  1  คน  และ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2  คน  จากที่ไม่เคยมีมาก่อน  สิ่งที่เจอต่อมาคือ  นักเรียนหนีเรียนและไม่ตั้งใจเรียน  เพราะไม่รู้ว่าตัวเองเรียนไปทำไม  ข้าพเจ้าจึงได้ชี้แนะและอบรมเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตให้กับนักเรียน  ให้นักเรียนได้ค้นหาและเข้าใจตนเอง  โดยข้าพเจ้าไม่รังเกียจนักเรียนไม่ว่าจะดื้อหรือเกเรขนาดไหน  ข้าพเจ้าก็จะพูดจะสอนแทบทุกคาบ  โดยข้าพเจ้าไม่ได้มุ่งหวังให้เขาต้องเก่งฟิสิกส์หรือรู้เรื่องฟิสิกส์แต่ขอให้เป็นคนดีของสังคม  ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น  ได้เรียนรู้เนื้อหาฟิสิกส์เพิ่มขึ้น  นักเรียนไม่เบื่อฟิสิกส์มีความรับผิดชอบมากขึ้น  นักเรียนให้ความรักและช่วยเหลือครู  ในห้องเรียนนักเรียนตั้งใจเรียนเพราะรู้ว่าครูตั้งใจสอน  ปัจจุบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รุ่นที่ 3  สอบได้  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  4  คน  วิทยาศาสตร์  2  คน  และฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสกลนคร  1  คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูชำนาญ

คำสำคัญ (Tags)#เทคนิคการสอน

หมายเลขบันทึก: 110068, เขียน: 09 Jul 2007 @ 22:14 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 20:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)