การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ เกิดมาจากการค้าระหว่างประเทศที่มีปัญหาเกิดจากการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนต่างกัน การใช้เงินตราต่างกัน ด้วยเหตุนี้หลาย ๆ ประเทศจึงหันมาร่วมมือกันจึงเกิดเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
 1. สำนักงานข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและการเก็บภาษีอากร (General Agreement onTrade and Tariff : GATT) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2490 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีสมาชิกเริ่มแรก23 ประเทศ ไทยเป็นสมาชิก ประเทศที่ 104 เมื่อปี พ.ศ.2504
 2. องค์การค้าโลก (World Trade Organization : WTO) องค์การค้าโลกเกิดมาจากการประชุมรอบอุรุกวัย มีเป้าหมายที่จะให้ประเทศที่พัฒนาแล้วยกเลิกข้อกีดกันทางการค้าที่ใช้อยู่ เพื่อให้รูปแบบการค้าเป็นการแข่งขันอย่างเสรีมากขึ้น การดำเนินการเช่นนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วย่อมเสียผลประโยชน์จึงต้องอาศัยความร่วมมือและแรงผลักดันจากประเทศต่าง ๆ เพื่อรวมกัน แก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศทำความตกลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจน
  3. ตลาดร่วมแห่งยุโรป (European Economic Community : EEC) เป็นการรวมกลุ่มร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทางแถบยุโรป ตั้งขึ้นเมื่อปี 2501 มีสมาชิกเข้าร่วมหลายประเทศ ได้แก่ฝรั่งเศส เยอรมันตะวันตก อิตาลี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก และหลังจากนั้นมีประเทศแถบยุโรปเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามมา เช่น อังกฤษ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ กรีซ และตุรกี
  4. สมาคมเขตการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) เป็นการรวมกลุ่มการร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยประเทศในยุโรปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ของกลุ่มตลาดร่วม (EEC)เพื่อจะได้มีอำนาจในการต่อรองกับตลาดร่วมยุโรปในปัญหาเกี่ยวกับการค้า กลุ่มการค้าเสรีแห่ง ยุโรป (EFTA)ตั้งขึ้นในปี 2503 สมาชิกประกอบด้วย อังกฤษ ออสเตรเลีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์และโปรตุเกส
 5. กลุ่มเศรษฐกิจในประเทศยุโรปตะวันออก (Comecon) เป็นการรวมกลุ่มประเทศที่มีระบบคอมมิวนิสต์ โดยมีเหตุผลมาจากการเมืองและลัทธิการปกครอง ทำให้ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อการค้า โดยมีประเทศรัสเซียเป็นแกนนำกลุ่ม คอยให้ความช่วยเหลือทางการเงินและเศรษฐกิจกับประเทศภายในกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิก ได้แก่ รัสเซีย เช็คโกสโลวาเกีย บัลกาเรีย โปแลนด์ โรมาเนีย ฮังการี ออสเตรีย
 6. สมาคมการค้าอาเซียน (Association of Southeast Asean Nation : ASEAN) เป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศซึ่งอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 ประเทศสมาชิกแรกมี 6 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และบรูไน มีประเทศใหม่ที่เข้ามารวมกลุ่มภายหลังคือ ลาว เวียดนาม และพม่า ตามลำดับ ต่อมาในปี 2535 มีการประชุมสุดยอดที่สิงค์โปร์ ตกลงตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือที่เรียกว่า AFTA เพื่อให้สินค้าของประเทศสมาชิกเคลื่อนย้ายอย่างเสรีกันได้ภายในกลุ่ม
 7. สำนักงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) เป็นองค์การชำนาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ (United National) ถือกำเนิดในขณะเดียวกับที่ได้มีการก่อตั้ง “ธนาคารเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา” (International Bank for Resconstruction andDevelopment : IBRD หรือที่เรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า ธนาคารโลก) โดยมติของการประชุมใหญ่ของ สหประชาชาติในด้านเงินตรา (Monetary) และการเงิน (Financial) ที่เมือง Bretton Wood ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพ.ศ. 2487 แต่ IMF ได้เริ่มให้บริการเมื่อ พ.ศ. 2490
 8. ธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารโลก มีชื่อเป็นทางการว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา (The International bank for Reconstruction and Development : IBRD) ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2490 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสมาชิก 127 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย
 9. เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (The North America Free Trade Agreement : NAFTA) สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ได้เจรจาตกลงร่วมกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2535และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 เป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับสองรองจากเขตเศรษฐกิจยุโรป
  10. องค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (Organization of Petroleum Experting Countries :OPEC) องค์การนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 มีประเทศซึ่งผลิตน้ำมันเป็นสมาชิกร่วมกัน 13 ประเทศ ได้แก่อิหร่าน อิรัก คูเวต ซาอุดิอาระเบีย เวเนซูเอลา อินโดนีเซีย กาตาร์ ลิเบีย อาบูนาบี แอลจีเรีย ไนจีเรียเอควาดอร์ และกามอง จุดประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อต่อต้านการลดราคาน้ำมันของบริษัทน้ำมันระหว่างประเทศของประเทศที่พัฒนาแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Import-Exportความเห็น (3)

Bowling
IP: xxx.49.66.10
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีแต่ขอเนื้อหามากกว่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง @[email protected]

fern
IP: xxx.26.142.120
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆสำหรับเนื้อหาดีๆที่ได้ให้มาน๊ค๊

yoyo
IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาค่ะ