อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  แผนกผลิตสื่อและรายการ

ช่วงเช้า

      วันนี้เป็นวันที่เตรียมการจัดเลี้ยงสถานที่งานเลี้ยงของกองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และวันนี้ก็มีฝนตกลงมาด้วยหล่ะ เลยทำให้อาการไม่สบายของเราหนักขึ้นจนต้องขึ้นมาพัก และอยู่ในห้องปฏิบัติการวีดีทัศน์ พี่ปุ๋ยบอกให้พักผ่อนเพราะกลัวจะมางานเลี้ยงพรุ่งนี้ไม่ได้

ช่วงบ่าย

     พี่ปุ๋ยให้ลาหยุดครึ่งวันเพราะเราเวียนศีรษะและอาเจียนด้วย