ประวัติโรงเรียน
        โรงเรียนวัดสระแก้ว   ก่อตั้งโดยรองอำมาตย์เอกหลวงธานีพิชัย   เมื่อ พ.ศ. 2465   ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง   นายอำเภอเมืองนครราชสีมา    เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3   อาคารเรียนเป็นลักษณะอาคารชั่วคราว 3 ห้องเรียน   นายหว่าง ธัญญเฉลิม เป็นครูใหญ่คนแรก   (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) พ.ศ. 2521 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)   ปัจจุบันโรงเรียนวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546) ที่ตั้ง เลขที่ 18 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000   ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารโรงเรียน 18 คน   ขณะนี้นายสุวัจน์ บุญญานุสนธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน