สะเดา  เป็นพืชที่อยู่ใกล้ตัวเราเพราะมีขึ้นอยู่มากมายทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทีพบส่วนใหญ่เป็นสะเดาไทย ใบอ่อน-ดอกกินได้ถือเป็นยาอายุวัฒนะ  นอกจากนี้คุณสมบัติของสะเดาจะมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบหลายชนิด แต่จะมีบางชนิดที่มีผลต่อแมลงศัตรูพืชในลักษณะกินตาย ยับยั้งการเจริญเติบโต เป็นสารไล่แมลง จึงสามารถนำมาใช้ในการเกษตรได้

                กล่าวคือการนำมาใช้สามารถนำเมล็ดสะเดาสดที่ได้จากการเก็บบริเวณโคนต้น หรือที่ได้จากผลสุกและล้างสะอาดแล้ว โดยนำเมล็ดสะเดาสดมาตำให้เป็นเนื้อหยาบๆ ใช้จำนวน 1 กิโลกรัมแช่น้ำ 1 ปีป 1 คืน กรองเอาน้ำสะเดาไปฉีดพ่นในแปลงปลูกพืชผักจะช่วยป้องกันการระบาดทำลายของแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนเจาะยอดกะหล่ำ,หนอนใยผัก,หนอนกระทู้ผัก ถ้ามีหนอนระบาดอยู่เมื่อฉีดพ่นในแปลงผักหนอนกินในปริมาณมากก็จะฆ่ากำจัดได้ ถ้ากินในปริมาณน้อยก็จะยับยั้งการเจริญเติบโต...........สรุปแล้วปลอดภัยนะครับ แทบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย  ปรึกษารายละเอียดได้จาก 086-1775525 

บรรยากาสหน้าสวนผมเองครับ.........ต้นไม้ทึบตลอดแนวเป็นต้นสะเดา