การจัดการความรู้โดยใช้ Weblog หรือ Blog

  Weblog หรือ Blog แตกต่างจาก Web Page อย่างไร   

           เราสามารถจัดการความรู้โดยใช้ Weblog หรือ Blog ซึ่งมีหลายหน่วยงานได้ดำเนินการแล้ว ข้อมูลจะทันสมัยเสมอ เพราะผู้ดำเนินการสามารถแก้ไขและเพิ่มข้อข็อมูลได้ง่าย
มีตัวอย่างมากมาย เช่น
http://www.si.mahidol.ac.th/km/News/weblog.htm
http://gotoknow.org/beeman
http://gotoknow.org/biocontrol
http://gotoknow.org/apiculture
http://gotoknow.org/invert
http://gotoknow.org/karma
http://gotoknow.org/chartree
http://gotoknow.org/pukaorchid
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง

คำสำคัญ (Tags)#การเรียน-การสอน#วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง

หมายเลขบันทึก: 10249, เขียน: 20 Dec 2005 @ 23:06 () , แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 14:14 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)