การจัดการความรู้โดยใช้ Weblog หรือ Blog

  ติดต่อ

  Weblog หรือ Blog แตกต่างจาก Web Page อย่างไร   

           เราสามารถจัดการความรู้โดยใช้ Weblog หรือ Blog ซึ่งมีหลายหน่วยงานได้ดำเนินการแล้ว ข้อมูลจะทันสมัยเสมอ เพราะผู้ดำเนินการสามารถแก้ไขและเพิ่มข้อข็อมูลได้ง่าย
มีตัวอย่างมากมาย เช่น
http://www.si.mahidol.ac.th/km/News/weblog.htm
http://gotoknow.org/beeman
http://gotoknow.org/biocontrol
http://gotoknow.org/apiculture
http://gotoknow.org/invert
http://gotoknow.org/karma
http://gotoknow.org/chartree
http://gotoknow.org/pukaorchid
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง

หมายเลขบันทึก: 10249, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:14:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การเรียน-การสอน#วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)