แนวทางการพัฒนาข้าราชการ ๔ น

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นาย นพดล เฮงเจริญ อดีตนายกสมาคมข้าราชการพลเรือน พาดพิงการจัดการความรู้

แนวทางการพัฒนาข้าราชการ ๔ น

 วันนี้เป็นที่สองที่ศูนย์บริการวิชาการยกทีมมาปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมแรก ท่าน ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกุล รอง ผ.อ ออกไปสมทบเพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับทีม "ที่ปรึกษาระบบราชการ" จากสำนักงาน ก.พ

 ข้อสรุปจากจังหวัดอุดรฯ ทีมงานต้องการให้มีการ"พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง" สิ่งที่ต้องการให้เพิ่มในหลักสูตร คือ "การสร้างเครือข่าย กับจังหวัดที่เชื่อมโยงตามยุทธศาสตร์จังหวัด"

 ทีมที่สองดำเนินการจัดการสัมมนา"ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน"วันที่ ๑ ซึ่ง ท่านนพดล เฮิงเจริญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ อดีตนายากสมาคมข้าราชการพลเรือน ได้มาเป็นตัวแทนในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรในเรื่อง "การปรับกระบวนทัศน์" ความตอนหนึ่งที่ท่านกล่าวบรรยายถึง ซึ่งเชื่อมโยงกับ"สังคมแห่งการเรียนรู้ และ การจัดการความรู้" คือ เป้าหมายหลักของการพัฒนาข้าราชการนั้นต้อง "พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน และ สุดท้าย คือ การพัฒนาองค์กร"ซึ่งพวกเราที่นำ KM มาใช้ต้องเชื่อมโยงให้ดี

 Tacit Knowledge ที่ได้จากการที่ท่านได้เป็นข้าราชการระดับ ๑๐ ตั้งแต่อายุ ๔๐ ปี ต้นๆ คือ ท่านเน้นการ "ประสานงาน" ที่ไม่ขาด "น หนู" ท่านเน้นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา "ตน คน งาน และ องค์กร" ซึ่งตรงกับการจัดการความรู้ที่เน้นในเรื่องดังกล่าว ซึ่งท่านได้กล่าวว่า "การจัดการความรู้ ต้องการคนที่ตั้งใจในการพัฒนาจริงๆ" บางหน่วยงานยังไม่เข้าใจ "ไม่มีเป้าหมาย" ก็เลยทำไม่สำเร็จ

 ๔ น ที่สำคํญในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ คือ นอบน้อม นุ่มนวล แนบแน่น แน่วแน่

หากนำ ๔ น ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการความรู้ น่าจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับ ( เอกสารประกอบการบรรยาย Click)

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#knowledge#tacit

หมายเลขบันทึก: 10247, เขียน: 20 Dec 2005 @ 23:02 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)