อนุทิน 99587 - ผศ. เดชา สว่างวงศ์

วันนี้ไปทำบุญตักบาตรเทโวที่วัดทำให้จิตใจสบายขึ้นหลังจากไม่สบายใจมาหลายวันทำให้เรามองเห็นว่าคนเรานั้นมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีสมหวัง ผิดหวัง และสุดท้ายทำให้เรามองโลกในแง่ดี มองภาพบวกตลอด ไม่เสียใจและก็ดีใจที่เรามาอยู่ ณ จุดนี้........

เขียน 13 Oct 2011 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)