อนุทิน 92811 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๘๑๗ |

ได้ข่าวการประท้วงและขับไล่อาจารย์นิ่ม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มอชอ ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว จนได้อ่านข่าวหนังสือท้องถิ่นวันนี้ว่า สภามหาวิทยาลัยได้ปลดอาจารย์นิ่มออกจากตำแหน่งแล้ว น่าสงสารอาจารย์นิ่มเหมือนกันครับ เพราะหากใครไม่ใช่ผู้บริหารคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในระยะนี้จะไม่ทราบเหตุผลสำคัญเลยว่า มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของพวกเราจริง ๆ

สาเหตุเกิดจาก TQF ใหม่ที่เกิดขึ้น มีการตรากฏหมายบังคับ ทำให้การปิดสาขาวิชา ยุบรวม การเปิดรับนักศึกษาไม่ได้ เกิดขึ้น

ผมคิดว่า อาจารย์นิ่มเป็นแค่ "เหยื่อ" จากผลของ TQF ใหม่

ส่วนข้ออ้างอื่น ๆ ผมมองว่า เป็นแค่ข้ออ้างสำคัญในการระดมคนเท่านั้น

เขียน 25 Jul 2011 @ 18:40 () แก้ไข 05 Sep 2011 @ 21:51, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ที่เคารพ

ขอขอบคุณที่ได้กล่าวถึง อยากจะบอกว่า กรณีคณบดีศึกษาศาสตร์ มช.เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ และพี่เองตั้งใจ ให้เป็นกรณีศึกษาให้กับคณบดี และผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยทุกแห่งได้เรียนรู้ แน่นอนว่า TQF เป็นองค์ประกอบหนึ่ง พี่เป็นนักวิชาการที่เห็นความสำคัญของการประกาศใช้ TQF แต่องค์กรต้องออกมาตรการ รองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกกฎระเบียบต่างๆด้วย หรือวางแผนรองรับ ไม่ใช่ให้ผู้นำไปใช้เป็นแพะรับบาปเพียงผู้เดียว