อนุทิน 92070 - ไอดิน-กลิ่นไม้

  • ลุกขึ้นมาเขียนอนุทินเป็นครั้งแรกตอน 02.20 น.
  • เห็นใจเพื่อนร่วมวิชาชีพทางการศึกษา ค่ะ ที่ต่างก็เหนื่อยใจกับความพยายามที่จะตบแต่งให้ลูกศิษย์ของตน "เป็นคนดี" ของสังคม แต่ประสบปัญหาต่างต่าง นานา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ปัญหาการมองไม่เห็นถึงความปรารถนาดีของครู" ทั้งจากศิษย์เองและจากผู้ปกครอง และ "การที่ครูไม่สามารถทำให้ลูกศิษย์เป็นคนดีได้อย่างที่ใจครูต้องการ" อย่างกรณีครูแหวน ก็จะยิ่งจะทำให้ครูท้อแท้  เห็นครูแหวนบอกว่า "....เจ็บใจจริงๆเป็นครูแค่แก้ปัญหาลูกศิษย์ไม่ได้....อยากมีผู้คุยแลกเปลี่ยน..จะได้คลายบ้าง.." ก็เลยอยากพููดคุยแลกเปลี่ยน จากปัญหาดังกล่าว ในเมื่อเราอยู่ในวิชาชีพทางการศึกษาซึ่ง "มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างพลเมืองดีของประเทศ" เราก็คงจะท้อไม่ได้...แต่เราจะต้องหาทางทำให้สำเร็จ การที่จะ "ทำให้คนเป็นคนดี" เป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนมากกว่า "การทำให้คนเป็นคนเก่ง" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่ "แรงผลักทางสังคมมีน้ำหนักมากกว่าแรงดึงของครู" ก็เลยทำให้ศิษย์ประพฤติตนตามแรงผลักทางสังคมนั้นๆ แนวการปลูกฝัง "MQ" คือ...   
เขียน 13 Jul 2011 @ 02:37 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:46, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

... ด้วยเหตุฉะนี้ คนในวงการเดียวกันจึงได้มีโอกาสเข้ามา "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" ซึ่งกันและกัน ;)...

  • ขอบคุณ "คุณทิมดาบ Ico24" "คุณโอ๋-อโณ. Ico24" และ "อาจารย์ Watsawat Deemarn Ico24" มากค่ะ ที่ให้กำลังใจและให้ความเห็น