อนุทิน 88472 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ประกันคุณภาพต้องจิ๋วแต่แจ๋ว เป็นหลักการพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เห็นและเป็นอยู่ ตลอดจนประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา พัฒนางานพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง บันทึกผลงาน ปัญหาและอุปสรรค เป็นบทเรียนไว้ปรับปรุง บริหารการจัดการ บริหารเวลา ปิดเทอมมาทบทวนงานอีกครั้ง    ซ่อมแซมโรงอาหาร   ปูกระเบื้องโรงอาหาร  นำเพลงพื้นบ้านไปแสดง ประชุมอบรมวิจัย  ปรับระบบไฟในอาคาร  ติดตั้งจานดาวเทียม  ยังเหลือตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้  และไปอบรมการเงิน  ..เพลิดเพลินกับเว็บไซต์ เปิดเทอมใหม่ต้องพร้อมนะ  www.bannongphue.com

 

 

เขียน 08 May 2011 @ 11:30 ()


ความเห็น (0)