อนุทิน 88416 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  ติดต่อ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เดินทางไปรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดพะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

  เขียน:  

ความเห็น (0)