อนุทิน 88416 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เดินทางไปรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดพะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

เขียน 07 May 2011 @ 01:08 ()


ความเห็น (0)