อนุทิน 8426 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

พี่น้อง Gotoknow อย่าลืมฟัง รายการสัมภาษณ์จากสถานีวิทยุรัฐสภา วันนี้นะครับ

ประเด็น "สังคมสันติสุข เรื่องเล่าจากชายแดนแม่ฮ่องสอน"

เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นี้ครับ ผ่านทางสถานีวิทยุรัฐสภา http://www.radioparliament.net/index.php หรือ ทาง FM ๘๗.๕๐ MHz.

:))

  เขียน:  

ความเห็น (0)