อนุทิน 68272 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม2553 มีการประชุมเรื่องอาเซียนที่ร.ร.เมืองนครศรีธรรมราช เวลา13.00 น.ถึง16.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุม รองผอ.ที่ได้รับมอบหมาย ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา1คน ครูกลุ่มสารภาษาอังกฤษ1คน

เขียน 18 Aug 2010 @ 23:04 ()


ความเห็น (0)